Svenskt Trä Logo

AMA Hus-nyckel

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-23

För upprättande av en målningsbeskrivning finns en mängd olika behandlingstyper angivna i AMA Hus. Varje färg- och behandlingstyp och underlag har en kodsiffra. Dessa siffror kombineras sedan av beskrivningsförfattaren till en sjusiffrig kombination (åttasiffrig vid ommålning).

Färgtyperna indelas enligt AMA Hus på följande sätt:

 

Målning

Underlag nymålning Underlag
Ommålning
Målnings­­material För­­behandlingar Under­­behandlingar Färdig­­behandlingar
1 Puts, stålglättad betongyta, gips / stukatur 91 Befintlig
tapet
1

Tapet

0 Ingen för­behandling 00 - 99 00 - 99
2 Betong mot skivform, betong­element, lätt­betong­­element, tunnfogs­block 92 Befintlig
kalkfärg,
cement­färg,
silikat­färg,
slamfärg o d
2

Kalkfärg,
cement­färg,
silikat­färg,
slamfärg o d

1 Rengörings­grad 1    
3 Betong mot brädform eller luckform 93 Befintlig
sand-
spackel-
grängning
3

Sand-
spackel­färg
(Gräng­ning)

2 Rengörings­grad 2    
4 Murverk utom tunnfogs­block 94 Befintlig
limfärg,
emulsions­färg
4 Limfärg,
emulsions­färg
3 Rengörings­grad 3    
5 Skivor 95 Befintlig
Oljefärg,
oljealkyd­färg,
alkyd­färg, alkyd­lack­färg
5 Oljefärg,
olje­alkydf­ärg,
alkyd­färg, alkyd­lack­färg
4 -9 Fri    
6 Trä 96 Latexfärg,
latex­lackfärg
6 Latexfärg,
latex­lackfärg

 
     
7 Metall 97 Klarlack, olja,
bets,
lasyr­färg
7 Klarlack, olja,
bets,
lasyr­färg
       
8 Radia­torer, rör 98 Fri 8 Special­färg        
9 Fri 99 Fri 9 Fri        

 Tabell 1.

Förbehandlingar

För rengöringsgraderna gäller att samtliga rester av tvätt- och rengöringsmedel samt rester av klister och lim skall avlägsnas. Vid ommålning skall underbehandling föregås av rengöring enligt "Förbehandlingar".
  Rengöringsgrad 1 Rengöringsgrad 2 Rengöringsgrad 3
Typ av yta Förbehandling Förbehandling Förbehandling för yta i nyskick
Yta målad med pigmenterad eller opigmenterad lack, latex, eller därmed jämförbart färgmaterial. Borttagning av målningsmaterial, uppskrapning samt avslipning. På rengjord yta får endast förekomma grundfärg och dylikt som trängt in i ytan. Rengöring till fast underlag (med fast underlag avses fullt betryggande underlag för ommålning) samt tvättning och uppskrapning. Tvättning för ommålning, slipning (för industrilackade ytor utförs mattslipning).
Golv, målad betong eller målat trä. Borttagning av alla färskikt. Avfettning/tvättning, slipning, uppskrapning, borttagning av all lös färg till fast underlag och dammsugning.  
Yta målad med lim- kalk- och emulsionsfärger samt övriga löst bundna färger. Exempelvis slamfärger. Borttagning av målningsmaterial samt uppskrapning. På rengjord yta får endast förekomma grundfärg och dylikt som trängt in i ytan. Rengöring till fast underlag (med fast underlag avses fullt betryggande underlag för ommålning) samt uppskrapning. Nedtvättning av limfärg.  

 Tabell 2.

Underbehandlingar

00 Ingen underbehandling 57 Fri
01 till 43 Kridering, inklistring, makulering samt spacklingar som gäller invändiga puts- och skivväggar 58 Pårullning av strukturfärg samt uppdragning av struktur enligt förelagt prov
44 Oljning 57-64 Fria
45 Grundning    
46 Oljning och grundning    
47 Grundning eller oljning samt kittning (avser inte falskittning för glasning) 65 Lasering
46 till 52 Grundning och spacklingar av puts- och skivväggar  66 Betsning
53 Pågrundning 67 Kittning, lasering
54 Pågrundning, kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning) 68 Oljning, kittning, lasering (avser inte falskittning för glasning)
55 Pågrundning, ispackling 69-72 Fria
56 Pågrundning, i- och påspackling  73 till 99 Spänning av väv, utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter, bredspackling, samt rostskyddsmålning

 Tabell 3.

Färdigbehandlingar

00 Ingen färdigbehandling 12 Grundning, 2 gånger strykning
01 Tvättning för gott 13 3 gånger strykning
02 till 07 Limning, grundning och strykning före uppsättning av väggbeklädnad, gäller invändiga puts- och skivväggar  14 till 41 Avser invändiga behandlingar som gäller invändiga puts- och skivväggar 
08 Strykning 42 Lasering
09 Påbättring, strykning 43 2 gånger lasering 
10 2 gånger strykning 44-61  Fria
11 Påbättring, 2 gånger strykning 62 till 99 Uppsättning, strykning som gäller invändiga puts- och skivväggar, samt rostskyddsmålning

Tabell 4.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok