Svenskt Trä Logo

Tjära

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Kontrollerad 2019-01-23

En äldre, beprövad behandlingsmetod för utvändigt trä, till exempel för spåntak och ladugårdsdörrar, är bestrykning med tjära. En rätt utförd tjärbehandling ger ett effektivt skydd mot yterosion (fiberlossning).

Tjära fås bland annat vid framställning av träkol eller vid bränning av stubbar. Det finns en mängd olika kvaliteter av tjära. Trätjära är den mest betydande. Trätjära går att framställa i ganska ljusa nyanser genom omsorgsfull tillverkning vid tillräckligt höga temperaturer. För det mesta kommer dock en del sot- eller kolpartiklar med vid framställningen, vilket gör att tjäran ofta blir mörkbrun eller svartfärgad.

Trätjära av god kvalitet bör innehålla ett minimum av beck (en seg svartbrun massa som fås vid inkokning av tjära) och ättiksyra. Så kallad dalbränd trätjära är den tjära som erfarenhetsmässigt visat sig bäst vid ytbehandling av takspån. Den utvinns ur klyvna stubbar och rötter av furu, vilka bränns långsamt och omsorgsfullt i en tjärdal. Den dalbrända trätjäran är mycket hartsrik, vilket ger en vattenavvisande yta.

För att få en svart färg tillsätts i vissa fall kimrök, vilket inte anses inverka nedsättande på funktionen. Rödbrun färg kan man få genom att tillsätta Falu Rödfärgspigment (rödtjärning).

Trätjäran tränger in bättre i träet om den värms upp och den bör vid strykningstillfället ha konstant temperatur om ytan ska bli så jämn som möjligt. Efter lång tid kan en tjärbehandling dra ihop sig utan att därför krackelera eller flagna av.

Behandling med tjära måste ske i torr väderlek på väl uttorkat trä, helst under sommaren. För yttertak bör behandlingen upprepas i tidsintervaller om 4-5 år.

Åtgången är ungefär 1 liter/1,5 m2 yta. Torktiden är minst ett dygn men därefter är ytan fortfarande klibbig. Trätjära innehåller samma skyddande beståndsdelar som kärnveden i furu.

Rödtjärning

En gammal och för vissa ändamål lämplig behandlingsmetod är rödtjärning, som används än i dag till exempel vid behandling av klockstaplar.

Det finns två metoder för rödtjärning – varmtjärning och kalltjärning. Vid varmtjärning rörs färgpulvret ut i tjära, som hålls varm i exempelvis ett plåtfat med hjälp av en gasolbrännare, varefter den varma tjäran påstryks. Brandrisken ska noga beaktas. Vid den kalla metoden blandas Falu Rödfärgspigment eller motsvarande med hjälp av lite såpa ned i den kalla tjäran. Lämpliga proportioner är en del Falu Rödfärgspigment och åtta delar trätjära. Resultatet av behandlingen blir en mörk, röd färgton.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok