Ljusets nedbrytning av trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Nysågat virke som exponeras utomhus grånar inom ett till två år. Solljusets UV-strålning bryter huvudsakligen ner ligninet i träytan.

Detta medför, förutom den tilltagande gråa färgen, även att ligninet som binder ihop vedcellerna i träytan försvinner. Resultatet blir en träyta med lösa fibrer. Fenomenet kallas ofta fliskritning.

Fliskritning
Bild 1. Fliskritning. Foto: J. Ekstedt.

Mikroskopbild av nyhyvlad träyta
Bild 2. Mikroskopbild av nyhyvlad träyta. Foto: J. Ekstedt.

Mikroskopbild av ljusexponerad träyta
Bild 3. Mikroskopbild av ljusexponerad träyta. Foto: J. Ekstedt.

Solljuset påverkar endast träets yta och genom att skrapa med ett vasst föremål är det lätt att blottlägga den opåverkade veden under det grå ytskiktet. Redan innan träet har grånat påverkas dock träytan av solljuset. Genom att utsättas för solljus och värme tränger sockerarter ut på träytan. Sockerarterna kan sedan utgöra en grogrund för mikroorganismer och annan påväxt.

För trä som på något vis ska ytbehandlas är det därför av betydelse, för färgens beständighet, hur snabbt efter sågning eller hyvling som ytbehandlingen genomförs. Det är därför törsta vikt att träytor som ska ytbehandlas, målas eller lackas så snart som möjligt efter sågning eller hyvling för att uppnå så bra fästförmåga för färgen som möjligt.

Obehandlat trä som under längre tid har exponerats för utomhusklimat grånar och fliskritar. Hur mycket lösa fibrer det finns på ytan i en träkonstruktion inverkar på möjligheten att uppnå ett gott resultat vid ytbehandling och underhåll. Genom att avlägsna gråa och lösa fibrer genom borstning, putsning eller hyvling kan en målningsbar yta uppnås. Vid en jämförelse av Bild 2 och 3 synd tydligt skillnaden mellan en nyhyvlad och en ljusexponerad yta. För bästa resultat rekommenderas en nyligen torrkluven eller hyvlad träyta med en ytfuktkvot på 16 % eller lägre.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan