Svenskt Trä Logo

Slamfärg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

I en slamfärg består bindemedlet till väsentlig del av stärkelseklister. Traditionellt har slamfärg haft till exempel rågmjölsklister, kasein, vattenglas, harts, linolja, tran, sillake eller annat bindemedel. Lösnings- och spädningsmedlet utgörs av vatten. Ofta ingår också järnvitriol.

På grund av den ofta låga bindemedelshalten bildar slamfärg ett skikt som tillåter träet att andas vilket ger både träet och färgskiktet lång varaktighet. På hyvlat trä fäster slamfärgen mindre bra, men på finsågade ytor blir en rätt tillredd och utförd slamfärg mycket hållbar. Den passar därför bra till fasader och plank. En del tillverkare av färdigblandad slamfärg tillsätter en mindre mängd kokt linolja för att öka färgens vidhäftning till underlaget och minska kritningstendensen.

Det finns mängder av recept på slamfärger i litteraturen. Gemensamt för de flesta är att de bygger på lokalt tillgängliga ingredienser och att de är billiga att framställa.

Den mest kända slamfärgen för utvändigt trä är Falu Rödfärg. Andra fabrikat förekommer.

Rödfärg

Rödfärg består numera huvudsakligen av Falu Rödfärgspigment, råg- eller vetemjöl och järnvitriol som slammats i vatten. Även andra tillsatser, till exempel oxblod och sillake, har förekommit i traditionell rödfärg. Färdigblandad rödfärg finns i handeln i både pulverform och slammad i vatten. Rödfärgens kulör och egenskaper är väl kända. Den enda egentliga nackdelen med denna färg är att ytan kan smeta av sig något vid beröring. Tekniskt och ekonomiskt är den fortfarande ett av de bästa alternativen vid behandling av träfasader och plank. Träet bör vara finsågat, då färgen inte innehåller något starkt bindemedel.

Rödfärg låter träet andas och är enkel att tillreda, applicera och underhålla. Den innehöll från början ingen olja utan bindemedlet utgjordes enbart av rågmjölsklister. Pigmentet utgörs av Äkta Falu Rödfärgspigment, som förutom den röda järnoxiden också innehåller kiselsyra. För den som själv vill tillreda rödfärg anges två recept här.

Numera tillsätts ofta linolja för att minska färgens smetning. Tillsatsen av olja bör vara högst 3-5 liter per 50 liter våt färg. Den vispas lämpligen in i den järnvitriolhaltiga rågmjölsvällingen efter kokning, innan rödfärgspigmentet inblandas.

OBS! En felaktig eller alltför stor blandning av linolja kan medföra risk för avflagning samt ge en blankare yta.

Recept på rödfärg

Recept enligt Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun

2 kilo järnvitriol löses i 50 liter kokande vatten. I lösningen invispas 2 à 2,5 kilo finmalet rågmjöl, till vilken blandning, efter 15 minuters kokning, sättes under flitigt omrörande 8 kilo Rödfärgspigment, varefter färgblandningen, sedan den ytterligare kokats 15 minuter är den färdig för strykning.

 

Recept enligt Roland Göransson AB, Sundborn

100 liter vatten
8 kilo rågmjöl eller vetemjöl
33 kilo pigment (Falu Rödfärgspigment)
2 kilo järnvitriol
2,5 kilo kokt linolja
0,5 kilo formalin (om färgen ska lagras mer än 2 dagar)
Obs! Stark lukt (kan framkalla allergi).

Koka upp vatten, lös järnvitriolen, tillsätt mjölet, koka i en kvart under omrörning, tillsätt pigmentet, koka ytterligare en kvart under omrörning, tillsätt linolja (emulgeras ned med hjälp av lite såpa) koka ytterligare i en kvart under omrörning.

 
Rödfärg ger ett skikt med hög täckförmåga. Inblandning av viss mängd linolja minskar risken för kritning. Vid ommålning av en tidigare rödfärgsbehandlad yta är det viktigt att ytan är renborstad. I regel används en piassavakvast till detta, i speciella fall stålborstas ytan.

Man bör inte måla i stark solvärme. Då torkar färgen för snabbt vilket kan leda till sämre vidhäftning. Rödfärg ska appliceras i tunna skikt.

Färgåtgången är 1 liter/3 m2 finsågat virke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok