Svenskt Trä Logo

Terasslasyr

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Kontrollerad 2019-01-23

Terasslasyr är en produkt för behandling av altaner, trappor och andra utomhuskonstruktioner och ger en tunn, vattenavvisande yta.

Terasslasyr består ofta av en blandning av akrylat, linolja och något harts i vatten samt någon fungicid.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok