Svenskt Trä Logo

Laserande färg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

En laserande färg är en färg med låg pigmenthalt. Den blir därmed genomsynlig och har ringa täckförmåga. Laseringen av trä tillåter träets ådring att förbli mer eller mindre synlig beroende på kulör och pigmentmängd, som kan variera avsevärt.

Bindemedlet i en lasyr kan vara linolja, alkyd eller akrylatlatex. Man skiljer normalt mellan olje-, alkyd- och latexlasyr. Den största skillnaden mellan dessa typer ligger i deras olika förmåga att tränga in i träet. Olje- och alkydlasyr innehåller vanligen lacknafta och tränger in i träet medan latexlasyr, som är vattenburen, lägger sig mer på ytan. Det finns färger på marknaden som innehåller en kombination av dessa bindemedel. Numera förekommer även vattenburna grundfärger baserade på alkydemulsion, vilka främst används vid industriell ytbehandling av till exempel ytterpaneler.

Grund- och färdigmålningar

Grundmålning utförs ofta med en alkyd- eller oljelasyr. Om en jämn laserande effekt önskas kan man lägga en opigmenterad lasyr som första behandling. Efter grundmålningen kan man antingen fortsätta med samma typ eller välja en latexlasyr. Den rötskyddande förmågan vid en bestrykning är mycket begränsad till ytskiktet i likhet med övriga färger, eftersom inträngningen vid en bestrykning är mycket liten jämfört med en impregnering. Numera förekommer även vattenburna grundfärger baserade på alkydemulsion, vilka främst används vid industriell ytbehandling av till exempel ytterpaneler.Solens UV-strålar orsakar en långsam nedbrytning och färgförändring av en obehandlad träyta. Pigmentskiktet och vissa fyllmedel hos en täckande färg utestänger dessa strålar och förhindrar denna nedbrytning. På grund av lasyrfärgers låga halt av pigment och ringa skikttjocklek ger de ett sämre skydd än täckande färger.

Detta betyder att träytor som är behandlade med laserande färg förändrar färg efter relativt kort tid. Praktiska försök visar att en kraftig färgförändring kan ske redan efter ett par år – speciellt ljusa lasyrfärger blir fortare mörka än de som från början är mörka. De flesta laserade träytor blir mörkare på grund av träets naturliga färgförändring och av missfärgande svamp. Avsevärda kvalitetsskillnader mellan olika fabrikat och lasyrtyp förekommer.

Kort underhållsintervall

Underhållet av lasyrfärger behöver normalt utföras med kortare intervall än för täckande färger. Ytor som vetter mot söder bryts ned fortast. På horisontella ytor bryts lasyrer ned fortare än på vertikala ytor. Detta relativt täta underhåll kompenseras delvis av att det praktiskt sett är enkelt.

Vid val av färgtyp bör man beakta de korta underhållsintervallerna för lasyrfärg. Den bör därför i första hand användas på ytor som är lätt åtkomliga för underhåll. Man bör vara medveten om att ytan blir mörkare för varje strykning. Underhållet bör därför utföras med en opigmenterad eller en lätt pigmenterad lasyr.

Underhållet av en laserad yta bör sättas in på ett tidigare stadium än för täckande färgskikt. En laserad yta kan i framtiden, om så önskas, övermålas med en täckande färg.

På senare tid har färgtillverkare introducerat lasyrfärger med förhöjd pigmenthalt – så kallade täcklasyrer. Dessa ger längre underhållsintervaller än de konventionella lasyrfärgerna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok