Svenskt Trä Logo

Olja

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Olja är inte bara ett lämpligt bindemedel till täckande färg. Det är också ett utmärkt bestrykningsmedel för trä. Det finns en mängd olika oljor. De kan framställas ur petroleum, ur växtdelar eller har animaliskt ursprung. Olja kan även framställas på syntetisk väg. Vissa typer av oljor används dessutom vid impregnering av trä.

Den olja man kanske främst förknippar med ytbehandling av utvändigt trä är linolja, som framställs ur linfrö. Linolja är kemiskt sett en blandning av triglycerider, det vill säga estrar av glycerol och högre omättade fettsyror. Linolja är en naturlig så kallad oxidativt torkande olja.

Eftersom den råa linoljan torkar långsamt tillsätts ofta ett så kallat torkmedel (sickativ). Detta görs ofta i samband med uppvärmning till +120–150°C då man får så kallad kokt linolja. Om man kokar rå linolja till +280–300°C, utan att luften får tillträde, får man så kallad linstandolja. En större eller mindre mängd linstandolja ingår till exempel ofta i oljefärg för att bland annat få bättre utflytning och väderbeständighet.

Vid ytbehandling med en opigmenterad eller laserande olja används ofta en kombination av olika oljor, till exempel kinesisk träolja, linolja och standolja. Även alkyd, som är en syntetisk produkt, bland annat framställd av naturliga oljor, kan ingå i dessa. Vanligen tillsätts en fungicid för att motverka ytliga svampangrepp. Blandningen kallas ofta fungicidolja eller grundningsolja (grundolja). Den kan vara lämplig till behandling eller grundbehandling, speciellt på nytt saltimpregnerat trä, som ofta används till bryggor, yttertrappor, trall och dylikt.

Begreppet träolja används för oljeprodukter som används i huvudsak för impregnerat virke som inte omedelbart ska övermålas. Vissa träoljor innehåller nämligen vaxprodukter som försvårar vidhäftning vid påmålning.

Roslagsmahogny

En speciell blandning som länge använts med gott resultat på vissa utvändiga träytor är en del kokt linolja, en del trätjära och en del terpentin. Denna blandning – ibland kallad roslagsmahogny – har bland annat använts för behandling av små träbåtar. Olja tränger in väl i träets ytskikt och ger en viss vattenavvisande effekt.

Recept på Roslagsmahogny

1 del 100 % trätjära
1 del kokt linolja
1 del terpentin eller lacknafta

Trätjäran måste gå att blanda med terpentin eller lacknafta. Blanda tjära och olja ordentligt innan terpentinet tillsätts. Ytan som ska strykas ska vara torr och ordentligt rengjord och som med all målning är grundarbetet det viktigaste för att slutresultatet ska bli bra. Blandningen påförs med en pensel eller plafondpensel.

Roslagsmahogny är tunnflytande och har en laserande effekt och tränger ner djupt i träet vilket ger en vattenavvisande yta. Traditionellt har blandningen använts till ytor som varit utsatta för väder och vind, som bryggor, sjöbodar, båthus och båtar. Ytan kan i solsken bli dammtorr på ett dygn men tar längre tid att torka på djupet. Det är klokt att vara försiktig om ytan ska beträdas innan den torkat helt, då detta påverkar det slutgiltiga resultatet. Generellt torkar ytan på 3-4 veckor. En liter roslagsmahogny räcker till cirka 6–12 m2, beroende på om underlaget är hyvlat eller ohyvlat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok