Svenskt Trä Logo

Järnvitriol

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland som ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke.

Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En behandling med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tid en vacker och beständig, brungrå till silvergrå färg. Brädorna bör behandlas före uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten. Behandling med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd.

Järnvitriol kan köpas i pulverform och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg av väder och vind. I litteraturen kan man hitta olika rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, eller om den utsätts för regn direkt efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer utspädd lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att göra prov i god tid före behandlingen, helst några månader innan, eftersom resultatet kan variera beroende på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (ibland grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat virke. Behandling med järnvitriol:

  • skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
  • skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas och spricker
  • ger ett litet till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
  • ger en yta där träets struktur framträder
  • ger en färg som varierar med ljus och luftfuktighet
  • ger större fuktrörelser i träet än målat trä
  • kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
  • kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
  • kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.

Recept på järnvitriol

Järnvitriollösning - gammalt recept från Dalarna

½ kilo järnvitriol, 30 gram kopparvitriol och ½ påse silverbets, till exempel Herdins, löses i 7-10 liter varmt vatten. Tillsätt gärna lite såpa eller flytande diskmedel, för att få bättre inträngning. Järnvitriol ger grå kulör, kopparvitriol ger brun kulör, silverbets ger viss lyster.

10 liter vatten ger svag lösning. Ibland kan 7 liter räcka.

Lösningen stryks ut med pensel eller sprutas med handspruta. Åtgången av den färdiga lösningen är mindre än 0,5 l/m2 finsågat trä.

Om man vill ha en grå-violett kulör kan ytan först behandlas med 10 gram garvsyra löst i 1 liter vatten (räcker till 6 m2). Efter torkning i sex timmar kan ytan därefter behandlas med järnvitriollösningen. Då blir ytan mörkblå (som bläck) och så småningom blågrå. Det förekommer stora skillnader i blandningar. Olika orter har sina traditioner. En järnvitriolbehandlad träyta som exponerats utomhus mer än en månad är ett olämpligt underlag för täckmålning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok