Svenskt Trä Logo

8.2.1 Preliminär dimensionering av stängerna

Publicerad 2017-01-19

Stängernas tvärsnittsarea kan preliminärt bestämmas med hjälp av en förenklad analys där man antar att stängerna är ledat infästade utan excentricitet. 

Detta möjliggör snabb uppskattning av stångkrafterna som sedan kan användas vid den preliminära dimensioneringen. Det statiska systemet som används vid preliminär dimensionering av två typiska fackverk visas i figur 8.8. Uppskattning av stångkrafterna i figur 8.8 är ofta på den säkra sidan eftersom det har antagits att stängerna är fullständigt ledat infästade.

Triangelformat fackverk

De största krafterna uppstår i stängerna närmast stöden. En jämviktsbetraktelse av leden närmast stödet ger den största dragkraften:

8.1    \({B_{\rm max}} = \frac{{\left( {3{q_1} + {q_2}} \right)l}}{{8 \cdot \tan \alpha }}\)

Den största tryckande kraften är:

8.2    \({H_{\rm max}} = \frac{{\left( {3{q_1} + {q_2}} \right)l}}{{8 \cdot \sin \alpha }}\)

För de vanligaste triangelformade fackverken är kraften i den mest belastade livstången ungefär 1 ⁄ 5 – 1 ⁄ 3 av Hmax.

Fackverk med tryckta diagonaler, så kallade Howes fackverk

Ramstängernas största krafter förekommer i mitten av spännvidden. Den största dragkraften Bmax och tryckkraften Hmax kan uppskattas vara:

8.3    \({B_{\rm max}} = {H_{\rm max}} = \frac{{q \cdot {l^2}}}{{8 \cdot h}}\)

Den största kraften i livstängerna förekommer i diagonalerna närmast stöden. Med hjälp av en jämviktsbetraktelse fås:

8.4    \({D_{\rm max}} = {D_1} = \frac{{q \cdot l}}{{2 \cdot \sin \alpha }}\)

När de största krafterna har uppskattats kan stängerna dimensioneras. Nedan diskuteras vissa allmänna regler som berör dimensionering av fackverk.

Elmia, Jönköping.
Elmia, Jönköping.

Statiskt system som används i den preliminära dimensioneringen
Figur 8.8
Statiskt system som används i den preliminära dimensioneringen av
a) sadelfackverk
b) fackverk med tryckta diagonaler, så kallat Howes fackverk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan