Svenskt Trä Logo

8.2 Preliminär dimensionering

Publicerad 2017-03-15

I allmänhet bestämmer arkitekturen takets form och lutning. Behovet av installationer som ventilationskanaler, som ska kunna dras genom fackverket, kan också inverka på profilvalet. Av ekonomiska orsaker bör ändå tumreglerna för höjd-spännviddförhållandet, maximal spännvidd och motsvarande följas. Figur 8.7 ger anvisningar för preliminär dimensionering av tre fackverkstyper.

Vid den preliminära dimensioneringen bör man komma ihåg följande:

  • Sekundärkonstruktionen, till exempel takåsarna vinkelrätt mot fackverken, ska vara kompatibel med fackverkets utformning så att krafterna överförs till fackverket så nära knutpunkterna som möjligt.
  • Av ekonomiska skäl föredras ofta fackverk med tryckta diagonaler, som till exempel Howes fackverk, när lasterna är måttliga. Om diagonalerna är dragna ska knutpunkterna överföra dragkrafter. Knutpunkter i träkonstruktioner som ska överföra dragkrafter är vanligtvis ganska komplicerade och tidskrävande att montera och de kräver nästan alltid ståldelar för kraftöverföring. Å andra sidan, om diagonalerna är tryckta kan de överföra kraften till vertikala och horisontella stänger med hjälp av anliggning och de blir i regel tillräckligt grova för att de ska vara mindre benägna för knäckning än till exempel stålstänger. När kraften är mycket stor är kraftöverföring genom anliggning ofta inte möjlig. I sådana fall kan man ändå inte undvika ståldelar i förbanden och då saknar det större betydelse från ekonomisk synpunkt om diagonalerna är dragna eller tryckta.
  • För att säkerställa bra effektivitet bör vinkeln mellan diagonalerna och ramarna vara nära 45° ± 15°.

Preliminär dimensionering av tre olika fackverkstyper.
Figur 8.7
Preliminär dimensionering av tre olika fackverkstyper. ”c” är fackverkens centrumavstånd.TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan