Svenskt Trä Logo

8.1.4 Stångkrafter

Publicerad 2017-01-19

Som konstaterats tidigare har valet av konstruktionstyp stor inverkan på normalkrafterna i fackverkets stänger. För att illustrera detta visas i figur 8.6 kraftkoefficienterna för tre grundtyper av fackverk med ett typiskt förhållande mellan spännvidd och konstruktionshöjd.

Dessa koefficienter indikerar storleken på kraften i en stång som förhållandet N ⁄ (q · l), där N är kraften i stången, q är en jämnt fördelad enhetslast och l är fackverkets spännvidd. Den vänstra sidan i figuren visar stångkrafterna för fritt upplagda fackverk med en jämnt fördelad enhetslast (= 1). Den högra sidan visar stångkrafterna för ett likadant fackverk som belastas osymmetriskt (q= 1 på vänstra halvan av spannet och qr = 0,5 på högra halvan av spannet). Röda siffror indikerar dragkrafter medan blå siffror indikerar tryckkrafter (vid nedåtriktad belastning).

Som visas i figur 8.6, är dragkrafterna och tryckkrafterna nästan konstanta längs med hela över- och underramen i ett parabelformat fackverk. Detta betyder att livstängerna (vertikalerna och diagonalerna) blir nästan obelastade. Därför blir förbanden, bortsett från det som förenar över- och underramen vid upplag och eventuella montageförband i underramen, förhållandevis kostnadseffektiva.

Stora normalkrafter i diagonalerna uppstår i trapetsformade fackverk, särskilt närmast upplagen. Därför kan deras förband vara ganska komplicerade. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid knäckning av diagonalerna.

I sadelfackverk uppstår förhållandevis små krafter i livstängerna. I överramen och underramen uppstår ändå mycket stora krafter nära upplagen.

Man bör vara uppmärksam på att för vissa lastfall med snöanhopningar, såsom en triangulär last på vardera fackverkshalvan, kan stångkrafterna avvika mycket från dem som visas i figur 8.6.

Storleken på stångkrafterna i tre olika fackverkstyper
Figur 8.6
Storleken på stångkrafterna i tre olika fackverkstyper: a) Parabelformad takstol, b) trapetsformad takstol och c) triangelformad takstol.
Vänster: jämnt fördelad enhetslast (q = 1).
Höger: osymmetrisk last (ql = 1 på vänstra halvan av spannet och qr  = 0,5 på högra halvan av spannet).


IKSU Sport, Umeå.
IKSU Sport, Umeå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok