8.1.4 Stångkrafter

Publicerad 2017-01-19

Som konstaterats tidigare har valet av konstruktionstyp stor inverkan på normalkrafterna i fackverkets stänger. För att illustrera detta visas i figur 8.6 kraftkoefficienterna för tre grundtyper av fackverk med ett typiskt förhållande mellan spännvidd och konstruktionshöjd.

Dessa koefficienter indikerar storleken på kraften i en stång som förhållandet N ⁄ (q · l), där N är kraften i stången, q är en jämnt fördelad enhetslast och l är fackverkets spännvidd. Den vänstra sidan i figuren visar stångkrafterna för fritt upplagda fackverk med en jämnt fördelad enhetslast (= 1). Den högra sidan visar stångkrafterna för ett likadant fackverk som belastas osymmetriskt (q= 1 på vänstra halvan av spannet och qr = 0,5 på högra halvan av spannet). Röda siffror indikerar dragkrafter medan blå siffror indikerar tryckkrafter (vid nedåtriktad belastning).

Som visas i figur 8.6, är dragkrafterna och tryckkrafterna nästan konstanta längs med hela över- och underramen i ett parabelformat fackverk. Detta betyder att livstängerna (vertikalerna och diagonalerna) blir nästan obelastade. Därför blir förbanden, bortsett från det som förenar över- och underramen vid upplag och eventuella montageförband i underramen, förhållandevis kostnadseffektiva.

Stora normalkrafter i diagonalerna uppstår i trapetsformade fackverk, särskilt närmast upplagen. Därför kan deras förband vara ganska komplicerade. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid knäckning av diagonalerna.

I sadelfackverk uppstår förhållandevis små krafter i livstängerna. I överramen och underramen uppstår ändå mycket stora krafter nära upplagen.

Man bör vara uppmärksam på att för vissa lastfall med snöanhopningar, såsom en triangulär last på vardera fackverkshalvan, kan stångkrafterna avvika mycket från dem som visas i figur 8.6.

Storleken på stångkrafterna i tre olika fackverkstyper
Figur 8.6
Storleken på stångkrafterna i tre olika fackverkstyper: a) Parabelformad takstol, b) trapetsformad takstol och c) triangelformad takstol.
Vänster: jämnt fördelad enhetslast (q = 1).
Höger: osymmetrisk last (ql = 1 på vänstra halvan av spannet och qr  = 0,5 på högra halvan av spannet).


IKSU Sport, Umeå.
IKSU Sport, Umeå.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan