Svenskt Trä Logo

8.1.2 Sadelformade fackverk

Publicerad 2017-01-19

När lasten är jämnt fördelad överensstämmer fackverkets geometri med lutande överram förhållandevis bra ihop med momentdiagrammet, och de är ofta lämpliga för traditionell takkonstruktion som till exempel takåsar och profilerad stålplåt.

En del av belastningen överförs av överramen direkt till upplagen, medan livstängerna överför relativt små till medelstora krafter, och förbanden kan vanligtvis utan svårigheter dimensioneras att överföra dessa krafter. Om fackverket har horisontell underram, kan livstängerna ordnas såsom visas i figur 8.3. I figur 8.4 visas några olika typer av sadeltakstolar.

Sadeltakstolar kan ha förhöjd underram så att den fria höjden är större i mitten, se figur 8.4 c) och d). Den här sortens takstolar kan med fördel användas i exempelvis lagerutrymmen med ingång i gaveln.

Exempel på sadeltakstolar
Figur 8.4
Exempel på sadeltakstolar.
a) Trapetsformad takstol, så kallad Howes fackverk,
b) triangelformad takstol,
c) triangelformad takstol med förhöjd underram,
d) saxformad takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan