Svenskt Trä Logo

Behandlingsförslag – träfasader

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Målningsbeskrivning för befintligt målade träytor.

Med utgångspunkt från manualen Tillståndsvärdering av målat trä utomhus (SP Rapport 2011:65).

Beskrivningsexemplen är från olika symtom i;

  • Grad 1, mycket liten, det vill säga nätt och jämnt märkbar förändring
  • Grad 3, måttlig, det vill säga mycket tydligt märkbar förändring
  • Grad 5, mycket utpräglad förändring.

I manualen för fasadbeskrivning finns även plats för färgtyp och kulör som här nedan redovisas med exempel.

För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling.

 

Symtom Tillstånd Beskrivning Färgtyp Kulör
Beväxning mögel Grad 1 966-20009 SL Akrylatfärg NCS S 2020-Y30R
Beväxning mögel Grad 3 966-25310 SL -"- -"-
Beväxning mögel Grad 5 966-24510 SL -"- -"-
Blåsbildning Grad 1(S1) 955-20009 SL Linoljefärg NCS S 1502Y
Blåsbildning Grad 3(S3) 955-24510 SL -"- -"-
Blåsbildning Grad 5(S5) 955-14610 SL -"- -"-
Erosion, ytnötning, slitage Grad 1 977-20042 SL Lasyrfärg NCS S 5020-Y50R
Erosion, ytnötning, slitage Grad 3 977-20043 SL -"- -"-
Erosion, ytnötning, slitage Grad 5 977-24443 SL -"- -"-
Fiberresning Grad 1 62-04508 SL Slamfärg NCS S 5040-Y70R
Fiberresning Grad 3 62-44508 SL -"- -"-
Fiberresning Grad 5 62-54508 SL -"- -"-
Flagning Grad 1(S1) 955-20009 SL Alkydoljefärg NCS S 1502Y
Flagning Grad 3(S3) 955-24510 SL -"- -"-
Flagning Grad 5(S5) 955-14610 SL -"- -"-
Kritning Grad 1 922-20009 SL Slamfärg NCS S 5040-Y70R
Kritning Grad 3 922-20010 SL -"- -"-
Kritning Grad 5 922-20010 SL -"- -"-
Kvistgulning Grad 1 966-25709 SL Akrylatfärg NCS S 2020-Y30R
Kvistgulning Grad 3 966-25710 SL -"- -"-
Kvistgulning Grad 5 966-25710 SL -"- -"-
Missfärgning Grad 1 966-20009 SL Akrylatfärg NCS S 2020-Y30R
Missfärgning Grad 3 966-25310 SL -"- -"-
Missfärgning Grad 5 966-24510 SL -"- -"-
Sprickbildning Grad 1(S1) 955-20009 SL Alkydoljefärg NCS S 1502Y
Sprickbildning Grad 3(S3) 955-24510 SL -"- -"-
Sprickbildning Grad 5(S5) 955-14610 SL -"- -"-

Tabell 1.
Rengöringsgrad 4 = Slipning till fast trä
Rengöringsgrad 5 = Maskinslipning till fast trä
Underbehandling 57 = Påbättring av kvistgulning med fet tätande alkydgrundfärg
.

Nytt trä Behandlings­­typ enligt AMA Hus med alkydoljefärg Behandlings­­typ enligt AMA Hus med akrylatfärg Behandlings­­typ enligt AMA Hus med linoljefärg Behandlings­­typ enligt AMA Hus med slamfärg Behandlings­­typ enligt AMA Hus med lasyr
Alternativ 1 65-04510 66-04510 65-04510 62-00010 67-06542
Alternativ 2 65-04610 66-04610 65-04513 62-00011 67-06843

Tabell 2. Behandlingsförslag för träfasader - utvändigt nytt trä. Alternativ 2 är för särskilt utsatta ytor..

Utförandeföreskrifter från AMA Hus, kapitel LCS

Kanter och framsida på vägg- och takpaneler, foder, lister, knutbrädor och dylikt ska underbehandlas före uppsättning. Ändträ på panelbrädor, foder, lister, knutbrädor, och dylikt ska avslipas och före underbehandling skyddas mot vatteninträngning med penetrerande grundolja.

Vid målning med linoljefärg ska ändträ grundas eller oljas enligt färgtillverkarens anvisningar.

Uppföljning – kontroll

Utvändig målning av träfasad är normalt ett kvalitetskritiskt arbete för vilket egenkontroll ska genomföras. Egenkontrollen kan dokumenteras med hjälp av ”Rapport Egenkontroll – utvändig befintligt målad träfasad”. Rapporten är ett utmärkt hjälpmedel vid framtida underhållsåtgärder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok