Svenskt Trä Logo

Rapport Egenkontroll – utvändig målning befintlig, målad träfasad

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Svenskt Trä logo     

Rapport Egenkontroll –
utvändig målning  befintligt målad träfasad

 

Måleriprojekt Läge (hus, plan, lägenhet, rum etc.) Projektnummer
     
Kund Kontaktperson Tel Mobil
       
Ansvarig för måleriprojektet Tel Mobil
     

 

Kontrollera att OK Anmärkning
Befintlig målad träfasad    
befintlig färgtyp fastställts checkbox färgtyp:
färgtypens produktnamn om den är känd checkbox produktnamn:                  
spik- eller skruvhuvudet ligger i nivå med träytan checkbox  
träytorna är fria från röta checkbox  
vädergrånat trä är borstat eller slipat checkbox  
missprydande prickar av mögelsporer eller alger ej förekommer checkbox  
det befintliga färgskiktet inte innehåller bly (äldre än 1950) checkbox  
förbehandling utförts enligt arbetsbeskrivning: checkbox  
checkbox tvättning checkbox hel skrapning
checkbox borttagning all befintlig färg checkbox lagning rötskador
checkbox oljning nya skarvar checkbox tätning sprickor (akrylmassa)
 
träets ytfuktkvot ej överstiger 16 % checkbox  
träets ytfuktkvot uppmäts och dokumenteras i separat rapport checkbox R-
oljning med penetrerande grundolja utförts på alla trärena ytor checkbox  
färgmaterial till grundningen är checkbox produktnamn:
grundning utförts enligt beskrivning checkbox  
färgmaterial till färdigbehandlingen är checkbox färgtyp:   
färgtypens produktnamn till färdigbehandlingen är checkbox produktnamn:
mellanstrykningen utförts enligt beskrivning checkbox  
färdigstrykningen utförts enligt beskrivning checkbox  
slipning av fiberresningar och damning utförts på fabriksgrundade paneler samt på nytt hyvlat trä och mellan strykningar. checkbox  
arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar checkbox  
temperaturen är minst + 7°C och högst + 30°C checkbox  
ställningar och skyddsanordningar är godkända checkbox  
anslutande ytor och mark ej är nedsmutsade med färgspill checkbox  
  checkbox  

 

Egenkontroll utförd av Datum Sign
  20       -       -  


 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok