Svenskt Trä Logo

Livscykler för träkonstruktioner

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-23

Den totala livslängden, livscykeln, för en träkonstruktion kan variera kraftigt och beror till stor del av hur underhållet sköts under konstruktionens livslängd.

Utvändig underhållsmålning av fönster kan i ett enskilt fall variera från fyra år upp till tio år beroende på läge, kvalitet på tidigare målning, konstruktiv utformning med mera. Detta visar hur viktigt det är att ha en regelbunden underhållsbesiktning till grund för en fungerande underhållsplan.

Tabell 1 kan vara vägledande för bedömning av livslängden för några vanliga byggnadsdelar av trä.

Träkonstruktion Livscykel
Fasader av täckmålad träpanel 60 år
Fönster av täckmålat trä 30–60 år
Fönster av omålat trä 30 år
Golv av trä inomhus 30–60 år

Tabell 1. Exempel på livscykler för olika träkonstruktioner under förutsättning att underhållet sköts.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok