Svenskt Trä Logo

Livscykler för träkonstruktioner

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-23

Den totala livslängden, livscykeln, för en träkonstruktion kan variera kraftigt och beror till stor del av hur underhållet sköts under konstruktionens livslängd.

Utvändig underhållsmålning av fönster kan i ett enskilt fall variera från fyra år upp till tio år beroende på läge, kvalitet på tidigare målning, konstruktiv utformning med mera. Detta visar hur viktigt det är att ha en regelbunden underhållsbesiktning till grund för en fungerande underhållsplan.

Tabell 1 kan vara vägledande för bedömning av livslängden för några vanliga byggnadsdelar av trä.

Träkonstruktion Livscykel
Fasader av täckmålad träpanel 60 år
Fönster av täckmålat trä 30–60 år
Fönster av omålat trä 30 år
Golv av trä inomhus 30–60 år

Tabell 1. Exempel på livscykler för olika träkonstruktioner under förutsättning att underhållet sköts.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan