Svenskt Trä Logo

Nymålning på foderbrädor, vindskivor, räcken med mera

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Fasadutsmyckningar av trä bör underhållas samtidigt med ytterpanelen. Balkongräcken och andra räcken är särskilt utsatta och kräver oftast ett tätare underhåll.

Lämplig färgtyp vid täckmålning av dessa byggdelar är alkydoljefärg eller linoljefärg. Fönsterfoder kan även underhållas samtidigt med fönstren. Akrylatfärger är olämpliga på horisontella ytor där vatten kan samlas och slamfärger är olämpliga på hyvlade ytor.

Ändträmålning

För att motverka sprickbildning, deformationer och biologiska angrepp är det viktigt att minimera risken för uppfuktning av utvändiga träytor. Det effektivaste fuktskyddet får man med ett täckande, filmbildande färgsystem.

Bild 1. Ändträ doppas i en hink med grundolja.

Bild 2. Ändträ behandlas med pensel.

Behandlingsförslag

 

Nytt trä Behandlings­typ enligt AMA Hus med
  alkydoljefärg akrylatfärg linoljefärg slamfärg lasyr
Alternativ 1 65-04510 66-04510 65-04510 62-00010 67-06542
Alternativ 2 65-04610 66-04610 65-04513 62-00011 67-06843

Tabell 1. Behandlingsförslag för träfasader – utvändigt trä. Flera alternativ är möjliga, alternativ 2 avser behovet för ytor som är särskilt utsatta. För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling. Se AMA Hus - nyckel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok