Svenskt Trä Logo

Tillståndsvärdering av målat trä och underhållsåtgärder – träfönster

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Vid val av förbehandling av ett träfönster kan bedömningen göras utifrån det befintliga färgskiktets status med vägledning av Tillståndsvärdering av målat trä utomhus – en Manual.

Det kan delas in i tre huvudgrupper.

 

Täckande färgskikt
Grad 1 Intakt Fuktbehandling, rengöring
Grad 2-4 Underhåll krävs Underhållsbehandlingar
Grad 5 Byte eller färgborttagning Kitt och färg avlägsnas.
Eventuellt utbyte av fönsterdelar.

Tabell 1. Det befintliga färgskiktets status kan bedömas utifrån tre nivåer när man ska välja lämplig förbehandling.

Täckande färgskikt. Grad 1

Grad 1. mycket liten, det vill säga nätt och jämnt märkbar förändring vilket innebär att färgskiktet är intakt:

 • När hela färgskiktet har så god kondition kan underhåll vara onödigt.
 • Toppmålning kan utföras utan annan förbehandling än rengöring. För att vara ekonomisk bör dock sådan ommålning vänta till en sen tidpunkt inom bedömningsintervallet.

Täckande färgskikt. Grad 2-4

Grad 2-4, måttlig, det vill säga mycket tydligt märkbar förändring vilket innebär att underhåll krävs. Om väsentliga delar av befintligt täckande färgskikt bedöms kunna sitta kvar, rekommenderas följande underhållsbehandlingar:

 • Befintliga tätningslister bör tas bort.
 • Karm, bågar och spröjsar tvättas med ammoniakvatten (en del koncentrerad ammoniak tillsätts till nio delar vatten) eller annat alkaliskt rengöringsmedel. Därefter sköljs ytorna rena med vatten och fönstret får torka.
 • Öppningsbara bågar justeras så att de inte kärvar i stängt läge. Om skarpa kanter förekommer på karmar och bågar bör dessa avrundas genom slipning.
 • Fönstervirke som har grova sprickor, kraftiga deformationer eller angrepp av rötsvamp ska bytas ut.
 • Ytfuktkvoten i trävirket får inte överstiga 16 % före första underbehandling (bör kontrolleras med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare).
 • När all löst sittande färg och kitt avlägsnats och trävirket slipats behandlas de blottlagda träytorna (inklusive rengjorda kittfalsar, ändträ och skarvar) flödigt med en penetrerande grundolja. Bågarnas nedre del kan med fördel doppas i ett tråg med penetrerande grundolja.
 • Därefter behandlas de inoljade träytorna med en penetrerande grundfärg.
 • Kittkomplettering med nytt elastiskt kitt utförs före färdigmålning. Trasiga glasrutor ska bytas ut och kittas om.
 • De grundade och kittkompletterade/omkittade ytorna färdigmålas sedan med alkydoljefärg (om det befintliga färgskiktet är alkydfärg eller annan färgtyp) eller linoljefärg (om det befintliga färgskiktet är linoljefärg). Undantag är fönster målade med akrylatfärg - då måste man fortsätta med akrylatfärg, alternativt ta bort färgskiktet.
 • Vid en bättringsmålning får man acceptera vissa nyansskillnader. Om man av estetiska skäl inte kan acceptera detta utförs underhållsmålning av fönstrets alla utvändiga ytor - då ska kvarsittande färgskikt mattslipas före ommålning. I utsatta lägen rekommenderas en extra strykning. Toppfärgen ska strykas ut på kittet och någon millimeter in på glaset.

Täckande färgskikt. Grad 5

Grad 5, mycket utpräglad förändring vilket innebär att byte eller färgborttagning krävs:

 • All färg och kitt tas bort om det vid en underhållsbesiktning bedöms att stora delar av det utvändiga färgskiktet vid en ommålning är olämpligt som målningsunderlag.
 • Fönstervirke som har grova sprickor, kraftiga deformationer eller angrepp av rötsvamp ska bytas ut. Öppningsbara bågar justeras så att de inte kärvar i stängt läge. Om vassa kanter förekommer på karmar och bågar bör dessa avrundas genom slipning.
 • Bågar tas vanligen av och renskrapas från all utvändig färg och kitt. Det finns olika metoder och hjälpmedel för detta. Man bör vid färgborttagning vara försiktig så att träet inte får omfattande mekaniska skador. Trasiga glasytor ska bytas ut. Nya rutor monteras och kittas av utbildad fönstertekniker eller av glasmästare. Beslag ska rengöras från färg och eventuell rost.
 • Ytfuktkvoten i trävirket får inte överstiga 16 % före första underbehandlingen (bör kontrolleras med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare). Metallytor, till exempel hörnjärn, ska rengöras och grundas med rostskyddsgrundfärg. Toppfärgen på metalldelarna är densamma som övrig toppfärg.
 • Målning med täckande färg bör utföras med ett penetrerande alkydoljefärgssystem, som i regel består av fyra behandlingar (grundolja + grundfärg + två gånger färdigfärg), alternativt med linoljefärg (grundning med utspädd linoljefärg och färdigmålning med outspädd linoljefärg). Bågarnas nedre del kan med fördel doppas i ett tråg med penetrerande grundolja.
 • Rengjorda kittfalsar grundas med penetrerande grundolja och penetrerande grundfärg före omkittning.
 • Övermålningsbart kitt ska användas vid omkittning. Grundfärgen ska ha torkat och kittet stelnat innan färdigmålning kan påbörjas. Toppfärgen ska strykas ut på kittet och någon millimeter in på glaset.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok