Svenskt Trä Logo

Behandlingsförslag - fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Målningsbeskrivning för befintligt målade träytor.

Med utgångspunkt från manualen Tillståndsvärdering av målat trä utomhus (SP Rapport 2011:65).

Beskrivningsexemplen är från olika symtom i;

  • Grad 1, mycket liten, det vill säga nätt och jämnt märkbar förändring
  • Grad 3, måttlig, det vill säga mycket tydligt märkbar förändring
  • Grad 5, mycket utpräglad förändring

I manualen för fasadbeskrivning finns även plats för färgtyp och kulör som här nedan redovisas med exempel.

Utvändigt fönsterunderhåll

För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling.

 

Flagning, Sprick- och blåsbildning

Grad 1(S1)

955–20009 SL

Alkydoljefärg

NCS S 1502Y

Flagning, Sprick- och blåsbildning

Grad 3(S3)

955–24510 SL

-”-

-”-

Flagning, Sprick- och blåsbildning

Grad 5(S5)

955–15710 SL

-”-

-”-

Tabell 1. Träfönster – utvändigt underhåll

Konstruerad målningsbehandling

Underbehandling 57: Oljning och hel grundmålning samt hel glasfalskittning.

Invändigt fönsterunderhåll

För invändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling.

Flagning, Sprick- och blåsbildning

Grad 1(S1)

956–20009 SL

Akrylatfärg

NCS S 1502Y

Flagning, Sprick- och blåsbildning

Grad 3(S3)

956–25610 SL

-”-

-”-

Flagning, Sprick- och blåsbildning

Grad 5(S5)

956–15110 SL

-”-

-”-

Tabell 2. Träfönster – invändigt underhåll.

Nytt trä Behandlingstyp enligt AMA Hus, utvändigt med alkydoljefärg eller linoljeoljefärg Behandlingstyp enligt AMA Hus, invändigt med akrylatlatexfärg
Alternativ 1 65-04510 66-04910
Alternativ 2 65-04610 66-05110

Tabell 2. Träfönster – nytt trä. Alternativ 2 är för särskilt utsatta ytor.

Utförandeföreskrifter från AMA Hus, kapitel LCS

Vid inåtgående portar, dörrar och fönster ska över-, under- och bakkant på portblad, dörrblad och fönsterbågar räknas till utomhusmålning. Framkant räknas till inomhusmålning. Vid inåtgående fönster, se även Bild 1. 

Vid utåtgående portar, dörrar och fönster ska över-, under- och framkant på portblad, dörrblad och fönsterbågar räknas till utomhusmålning. Bakkant räknas till inomhusmålning. Vid utåtgående fönster, se även Bild 2.
Karmfalsen samt drivvattenrännan på karmbottenstycket ska räknas till utomhusmålning. Se Bild 1 och 2.

Vid byggplatsmålning av fönsterbågars utsida med alkyd- eller oljebaserat material ska färgen målas någon millimeter in på glaset vid bågens understycke och på spröjs översidan av spröjsen.

Inåtgående fönster
Bild 1. Inåtgående fönster. Gräns mellan utvändig och invändig målning.

Utåtgående fönster
Bild 2. Utåtgående fönster. Gräns mellan utvändig och invändig målning.

Uppföljning – kontroll

Utvändig målning av fönster är normalt ett kvalitetskritiskt arbete för vilket egenkontroll ska genomföras. Egenkontrollen kan dokumenteras med hjälp av rapporten "Egenkontroll – utvändig målning träfönster", som är ett utmärkt hjälpmedel vid framtida underhållsåtgärder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok