Svenskt Trä Logo

Färgsystem – utvändigt trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Färgtyperna har stora olikheter och olika färgsystem kan därför inte kombineras fritt.

Tabellen är avsedd som en praktisk vägledning vid val av ytbehandling och underhåll. Tabellen anger olika färgtypers relativa skyddsegenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter. Färgtillverkarens anvisningar ska noggrant följas.

 

Egenskaperna indelas i tre klasser:
3 = Mycket bra
2 = Bra
1 = Mindre bra
Egenskaperna kan variera med till exempel skikttjocklek, torrhalt, pigmenttyp.
  Kombinationsmöjligheter
för nymålning och underhåll:
L = Lämplig
M = Möjlig
O = Olämplig
Färgtyp Lin­oljefärg Alkyd­oljefärg Akrylat­färg1) Slam­färg2) Täck­lasyr3) Lasyr Trä­olja4) Trä­tjära5)
Användnings-
exempel
Fasader Staket Plank Grindar Fönster
Fasad­detaljer
Räcken
Fasader Staket Plank Grindar Fönster
Fasad­detaljer
Räcken
Fasader Staket Plank Grindar
Fasad­detaljer
Räcken
Fasader Staket Plank Fasader Staket Plank Grindar Fönster
Fasad­detaljer
Räcken
Fasader Staket Plank Fönster
Ytter­trappor
Utegolv
Ytter­trappor Utegolv Badbryggor Spåntak Faltak Fasader
Egenskaper
Fuktskydd 3 3 3 1 2 2 2 2
UV-skydd och kulör- beständighet 3 3 3 3 2 1 1 2
Glans-
beständighet
1 2 3 16) 2 1 1 1
Mekaniskt skydd 3 3 3 2 2 1 1 1
Torktid 1 2 3 3 37) 38) 1 1
Underhåll
Tidigare målat, linoljefärg L M O O O O O O
Tidigare målat, alkydoljefärg M L L O O O O O
Tidigare målat, akrylatfärg O O L O O O O O
Tidigare målat, slamfärg O O O L O O M M
Tidigare målat, lasyrfärg M M M O L L M O
Tidigare olja, träskyddsolja L L M O L L L M
Tidigare olja, petroleumolja O O O O O O O O
Tjärbehandlat, trätjära O O O O O O M L
Järnvitriol-
behandlat, järnvitriol
M M M9) M M M M M

Tabell 1. Vägledning för val av ytbehandlingsmaterial på utvändiga träunderlag.

1) Vid målning med akrylatfärg på obehandlat trä ska träytor oljas med penetrerande grundolja och grundas med alkydoljegrundfärg enligt färgtillverkarens anvisningar.
2) Vanligen slamfärg i rött, men andra pigment förekommer. Vattenburen. Endast på ohyvlade träytor. Linoljehalt högst 8 procent av den våta färgens vikt.
3) Kan ha olika bindemedel, till exempel alkyd, akrylat eller alkyd + akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen.
4) Kommersiella preparat är vanligen en kombination av olika torkande och icke torkande oljor samt ibland en liten beståndsdel av fungicid, ett ämne mot angrepp av mikroorganismer. Oljor som innehåller vax bör undvikas.
5) Olika kvaliteter förekommer. Torkar mycket långsamt. Stark lukt.
6) Slamfärger har en matt yta.
7) För täcklasyr med alkyd som bindemedel är torktiden 2.
8) För lasyr med alkyd som bindemedel är torktiden 2.
9) Träytor ska grundas med penetrerande grundolja och därefter en strykning med alkydoljegrundfärg före målning med toppfärgen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok