Svenskt Trä Logo

Nymålning på träbaserade skivmaterial

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Det förekommer olika typer av skivmaterial i fasader – antingen som delar av eller som hel fasadbeklädnad.

Kraven på ytbehandling är detsamma som för panelfasader med en stor skillnad:

  • Skivkanterna måste behandlas mycket noggrant, så inte de olika laminaten delar sig.

Fasadskivorna monteras oftast kant i kant. Det innebär att kanterna måste behandlas med penetrerande grundolja, grundfärg och väl täckt med färdigfärg, innan de monteras.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. Hos flerskiktsskivor är det särskilt viktigt att försegla oskyddat ändträ. Förseglingen kan bestå av en penetrerande grundolja och en täckande färg eller lack avsedd för trä utomhus. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet.

Ytbehandling

Obehandlade skivor kan ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Mörka färger bör undvikas främst i soliga lägen eftersom de ger upphov till höga temperaturer i skivans ytskikt och därmed större risk för sprickbildning

Behandlingsförslag

 

Nytt trä Behandlings­typ enligt AMA Hus med
   alkydoljefärg akrylatfärg linoljefärg slamfärg lasyr
Alternativ 1 65-04510 66-04510 65-04510 62-00010 67-06542
Alternativ 2 65-04610 66-04610 65-04513 62-00011 67-06843

Tabell 1. Behandlingsförslag för träfasader – utvändigt trä. Flera alternativ är möjliga, alternativ 2 avser behovet för ytor som är särskilt utsatta. För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling. Se AMA Hus - nyckel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok