Svenskt Trä Logo

CMP grundmålad fasadpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Det finns panelprodukter (CMP grundmålad fasadpanel) som är utvecklade med sikte på att bilda bästa underlag för kommande målningsbehandling.

Dessa produkter är kvalitetssäkrade och har bästa träråvara och torra och färska träytor för att bästa vidhäftning ska erhållas. Panelerna har också behandlats med kvalitetssäkrad grundmålning i samband med tillverkningen för att inte underlaget ska försämras i väntan på den kommande målningsbehandlingen. 

Beroende på den noggrant styrda och kontrollerade produktionen går det att göra utfästelser om den färdiga fasadens hållbarhet. I allmänhet kan man räkna med längre tid mellan ommålningarna.

Alla paneler som uppfyller ställda krav får märkas. Paneler ska märkas direkt på varje panelbräda samt på varje virkespaket.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan