Svenskt Trä Logo

Förbehandling av målat trä – utvändigt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Information om förbehandlingen av utvändigt, målat trä.

Tvättning

Tvätta med fasadtvätt för att avlägsna smuts och andra avlagringar. Om huset är angripet av alg- och mögelpåväxt ska tvättningen även kombineras med något desinficerande rengöringsmedel.

Lägg på tvättlösningen med tryckspruta, nerifrån och upp, låt verka några minuter, borsta eller svampa och skölj bort allt tvättmedel noggrant. Var mycket försiktig om du använder högtryckstvätt, det är väldigt lätt att trycka in vatten i sprickor och skarvar vilket gör att det tar lång tid innan träet är tillräckligt torrt för att målas. Tvätta heller inte när det är för varmt eller i direkt solvärme, eftersom rengöringsmedlen kan torka ut innan de hunnit göra verkan.

Tvättning bör göras i god tid före ommålning, normalt tar det några dagar innan fasaden är tillräckligt torr – med högtryckstvätt ännu längre. Måla aldrig på trä med en ytfuktkvot högre än 16 %.

Skrapning

All lös färg ska noggrant tas bort. I de fall det är många gamla skikt kan man behöva ta bort allt till rent trä. Var extra noga att skrapa upp vid skarvar och ändträ. Slipa ned vassa kanter och mattslipa blanka ytor för bättre fäste.

Är träet uppruggat eller om det har varit exponerat för solljus längre än några veckor, är det mycket viktigt att det slipas eller stålborstas till en fast yta. Kontrollera med kniv att träet inte är mjukt av röta, byt ut till nytt och laga sprickor med en övermålningsbar fogmassa för utomhusbruk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok