Svenskt Trä Logo

Maskinresurser för lyft av limträelement samt tillgänglighet

Publicerad 2018-08-23

Lyft av limträelement och tillgänglighet för montörer är viktiga delar i arbetet med montage av limträstommar, så det gäller att välja utrustning som passar det aktuella projektet. Med rätt maskin kan både säkerheten och montagetiden förbättras.

Lyftkran är ofta det bästa alternativet för montage av limträelement. Kranen har en precision som gör att montaget blir enkelt. Tornkran eller mobilkran kan anses vara likvärdiga.

Vid hallbyggnader är det emellertid ett fåtal lyft på samma ställe, vilket gör att mobilkranar är ett bättre alternativ. Mobilkranar finns i olika utföranden och storlekar så att man kan välja mest lämplig kran till det aktuella projektet. Kranuthyrare kan i regel hjälpa till med att välja en kran som passar aktuella förutsättningar, både när det gäller lyftkapacitet och framkomlighet.

Runtomsvängande teleskoplastare är en bra maskin om man kan komma nära montageplatsen. Limträelement bör vid montage lyftas med bandstroppar.

Lastmaskiner med gaffel eller kranbom kan göra vissa lyft, men det är inte det effektivaste och säkraste sättet att montera limträelement. Dessa maskintyper är lämpliga vid transport och lossning av kortare limträelement, speciellt om limträelementen ska bearbetas på byggarbetsplatsen.

Personallyft till arbetsstället sker bäst med så kallad bomlift eller saxlift. För vissa tillfällen kan det också behövas en krankorg. Om underlaget är betong eller asfalt fungerar saxliftar smidigt och man får en stor arbetsyta att stå på.

Bomliftar passar också bra på underlag av betong och asfalt men de är mer terränggående än saxliftar så de fungerar bra även på underlag av grus, som är hårdgjort och avjämnat. En bomlift kan också snabbare förflyttas, vilket är en fördel – ofta är arbetstiden kort i liften vid varje anslutning.

Saxlift och bomlift vid montage av limträ- och KL-trästomme till skolbyggnad, Skellefteå.
Saxlift och bomlift vid montage av limträ- och KL-trästomme till skolbyggnad, Skellefteå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok