Svenskt Trä Logo

Pärlspont

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Fyra hyvlade sidor.

Invändiga panelbrädor – pärlspont

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

12 x 95

15 x 95

Tabell 1.

Pärlspont 12x95

Pärlspont 12x95

* Profiltjocklek notsida 4,45-4,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 4,45 mm.

Delar som inte är måttsatta kan utformas fritt, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild.

Ladda ned CAD-ritning

Pärlspont 15x95

Pärlspont 15x95

* Profiltjocklek notsida 5,45-5,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,45 mm.

Delar som inte är måttsatta kan utformas fritt, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok