Svenskt Trä Logo

Smyglister

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Smyglist

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

8 x 15

8 x 21

8 x 27

8 x 33

8 x 43

Tabell 1.

Smyglist 15

Smyglist 15

Ladda ned CAD-ritning

Smyglist 21

Smyglist 21

Ladda ned CAD-ritning

Smyglist 27

Smyglist 27

Ladda ned CAD-ritning

Smyglist 33

Smyglist 33

Ladda ned CAD-ritning

Smyglist 43

Smyglist 43

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok