Svenskt Trä Logo

Klackfoder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Klackfoderlist

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

21 x 43

21 x 56

Tabell 1.

Klackfoder 21x45

Klackfoder 21x43

Ladda ned CAD-ritning

Klackfoder 21x56

Klackfoder 21x56

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok