Svenskt Trä Logo

Kvartslister

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Kvartslist

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

9  x 9

12 x 12

15 x 15

21 x 21

Tabell 1.

Kvartslist 9

Kvartslist 9

Ladda ned CAD-ritning

Kvartslist 12

Kvartslist 12

Ladda ned CAD-ritning

Kvartslist 15

Kvartslist 15

Ladda ned CAD-ritning

Kvartslist 21

Kvartslist 21

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok