Svenskt Trä Logo

Hålkälslister

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Hålkäl 27.

Hålkäl 27.

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

12 x 27

Tabell 1.

Hålkäl 43

Håkkäl 43

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

15 x 43

Tabell 2.

Hålkäl 69

Håkkäl 69

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

21 x 69

Tabell 3.

Hålkälslist 27

Hålkälslist 27

Ladda ned CAD-ritning

Hålkälslist 43

Hålkälslist 43

Ladda ned CAD-ritning

Hålkälslist 69

Hålkälslist 27

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok