Svenskt Trä Logo

Trekantslister

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Trekantlist

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

15 x 15

21 x 21

Tabell 1.

15 Trekantslist

15 Trekantslist

Ladda ned CAD-ritning

21 Trekantslist

21 Trekantslist

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok