Svenskt Trä Logo

6.2.5 Metoder för att undvika deformationsproblem

Publicerad 2017-01-17

I praktiken är det omöjligt att undvika deformationer när man använder limträ som konstruktionsmaterial, liksom för vilket annat konstruktionsmaterial.

Men med hjälp av bättre beräkningsmetoder bör det vara möjligt att kunna undvika stora deformationer som vållar problem. Förutom att deformationerna ska kunna förutses, är det av intresse att finna utföranden som leder till mindre deformationer. För balkar är fuktvariationerna en viktig aspekt. Detta betyder att konstruktören ska vara medveten om de klimatförhållanden som råder i träkonstruktionen. Speciellt viktigt är att beakta situationen där klimatförhållandena på vardera sidan om limträkonstruktionen är olika, till exempel i fallet med en klimatskärm. Olika klimat på olika sidor kan öka deformationsproblemen.

För tryckta förband är det viktigt att undvika tryck vinkelrätt mot fiberriktningen, eftersom denna riktning är mest känslig för både last och fuktvariationer. Problem kan också uppstå om olika slags material används i en byggnad. Det finns bra lösningar på detta, men om exempelvis en hybridstomme med både limträ och betong som stommaterial väljs, gäller det att hålla extra koll på deras respektive deformationsegenskaper.

Ännu en metod för att undvika fuktvariationernas negativa inverkan på limträkonstruktioner, och därmed minska deformationerna, är en ytbehandling som gör det svårare för fukt att tränga in i virket. Detta kan inte alltid tillämpas i praktiken eftersom det är arbetsamt och kostnadskrävande. Impregnering är en annan metod som kan användas, men liksom med ytbehandling är den inte särskilt praktisk.

En allmän metod för att minska deformationens negativa inverkan är överhöjning. Överhöjning innebär att man vid tillverkning i fabrik ger balken en deformation i motsatt riktning än den som lasten kommer att förorsaka. Överhöjningens storlek kan beräknas med hjälp av den deformation som lasten kommer att förorsaka, såsom redan förklarats i detta kapitel.

Det är också mycket viktigt att konstruktören verkligen försöker hitta svar på frågan om lämplig nivå för brukbarhet. I många fall använder konstruktören mycket enkla tumregler vid val av gränsvärden, vilka i vissa fall är rimliga men i andra fall för grova och kan därför leda till onödigt kostsamma konstruktioner.


Villa Moelven, Nacka.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok