Svenskt Trä Logo

6.2.3 Lastkombinationer

Publicerad 2017-01-17

Vid deformationsberäkningar enligt de föregående avsnitten ska man definiera de relevanta laster som ska användas. Tre olika lastkombinationer har definierats, och den relevanta kombinationen väljs. Lastkombinationerna återges i den allmänna formen och innehåller flera variabla laster Qk,i.

Karakteristisk kombination

6.7    \(\sum\limits_{j \ge 1} {{G_{\rm k,j}} + {Q_{\rm k,1}} + \sum\limits_{i>1} {{\psi _{\rm 0,i}}{Q_{\rm k,i}}} } \)

där ψ0,i Qk,i är den variabla lastens värde i den karakteristiska kombinationen. Den här kombinationen ger ett stort lastvärde och används normalt när korttidsdeformationen, w2,inst, beräknas.

Frekvent kombination

6.8    \(\sum\limits_{j \ge 1} {{G_{\rm k,j}} + {\psi _{1,1}}{Q_{\rm k,1}} + \sum\limits_{i>1} {{\psi _{\rm 2,i}}{Q_{\rm k,i}}} } \)

där ψ1,1 Qk,1 är den variabla lastens, Qk,1, frekventa värde och ψ2,i Qk,i är den variabla lastens, Qk,i, kvasipermanenta värde. Den här kombinationen används för att uppskatta reversibla effekter; de inträffar med en viss frekvens, men effekterna minskar när lasten minskar.

Kvasipermanent kombination

6.9    \(\sum\limits_{j \ge 1} {{G_{\rm k,j}} + \sum\limits_{i \ge 1} {{\psi _{\rm 2,i}}{Q_{\rm k,i}}} } \)

där ψ2,i Qk,i är den variabla lastens, Qk,i, kvasipermanenta värde. Den här kombinationen används för att uppskatta långtidsverkan (krypning).

Om ekvationerna 6.3 till 6.5 och ekvationerna 6.7 till 6.9 tillämpas, blir den slutliga deformationen förorsakad av permanenta och variabla laster följande:

För permanenta laster, G:

6.10    \({w_{\rm fin,G}} = {w_{\rm inst,G}} + {w_{\rm creep,G}} = {w_{\rm inst,G}}\left( {1 + {k_{\rm def}}} \right)\)

För variabel huvudlast, Q1:

6.11    \({w_{\rm fin,{Q_1}}} = {w_{\rm inst,{Q_1}}} + {w_{\rm creep,{Q_1}}} = {w_{\rm inst,{Q_1}}}\left( {1 + {\psi _{2,1}}{k_{\rm def}}} \right)\)

För samverkande variabla laster, Qi:

6.12    \({w_{\rm fin,{Q_\rm i}}} = {w_{\rm inst,{Q_\rm i}}} + {w_{\rm creep,{Q_\rm i}}} = {w_{\rm inst,{Q_\rm i}}}\left( {{\psi _{\rm 0,i}} + {\psi _{\rm 2,i}}{k_{\rm def}}} \right)\)

Det slutgiltiga uttrycket för permanent last och n variabla laster blir:

6.13    \({w_{\rm fin}} = {w_{\rm fin,G}} + {w_{\rm fin,{Q_1}}} + \sum\limits_{i = 2}^n {{w_{fin,{\rm Q_\rm i}}}} \)

Det är viktigt att notera att denna lastkombination ger stora värden för den totala deformationen eftersom deformationen förorsakad av den variabla lasten beräknas utgående från det karakteristiska värdet. Det här är rimligt om deformationskontrollen gäller permanent skada, eftersom effekten av stora laster som verkar under kort tid i detta fall är av intresse.

Om kontrollen gäller utseende eller brukbarhet kan det vara mera lämpligt att beräkna nedböjningen utgående från den frekventa lastkombinationen, ekvation 6.8, eller utgående från den kvasipermanenta lastkombinationen, ekvation 6.9. Ekvationerna 6.11 och 6.12 för beräkning av den slutliga deformationen förorsakad av de variabla lasterna kommer i dessa fall att bli modifierade. Om till exempel den frekventa lastkombinationen används som utgångspunkt fås:

För variabel huvudlast, Q1:

6.14    \({w_{\rm fin,{Q_1}}} = {w_{\rm inst,{Q_1}}} + {w_{\rm creep,{Q_1}}} = {w_{\rm inst,{Q_1}}}\left( {{\psi _{1,1}} + {\psi _{2,1}}{k_{\rm def}}} \right)\)

För samverkande variabla laster, Qi:

6.15    \({w_{\rm fin,{Q_\rm i}}} = {w_{\rm inst,{Q_\rm i}}} + {w_{\rm creep,{Q_\rm i}}} = {w_{\rm inst,{Q_\rm i}}}\left( {{\psi _{2,i}} + {\psi _{2,i}}{k_{\rm def}}} \right)\)


Produktion av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok