Svenskt Trä Logo

7.4.1 Oskyddad bjälklagsplatta

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träplatta som används till bjälklag. 

En oskyddad bjälklagsplatta bestående av 7-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek, exponerad av brand från undersidan och med mindre än 2 mm spalt mellan brädorna. Bestäm effektiv plattjocklek efter 60 minuters brandexponering.

a) Utan delaminering (med kvarsittande kolskikt)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}},0}} = {\beta _0}{t_{{\rm{req}}}} = 0,65 \cdot 60 = 39\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den dragna sidan enligt tabell 7.5:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5 = \frac{{133}}{6} + 2,5 = 25\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}},\rm 0}} - {d_0} = 133 - 39 - 25 = 69\;{\rm{mm}}\)

Eftersom påverkan från branden når in ända till ett tvärgående icke bärande skikt (skikt 4) kommer det återstående effektiva resttvärsnittet bestå av tre skikt 5, 6 och 7, se princip i figur 7.7.

b) Med delaminering (utan kvarsittande kolskikt)

Nedfallstiden för skikt 1 sätts lika med tiden när skikt 2 börjar förkolas:

\({t_{{\rm{ch}}}} = {t_{{\rm{f}},1}} = \frac{{{h_1}}}{{{\beta _0}}} = \frac{{19}}{{0,65}} = 29\;{\rm{minuter}}\)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = {h_1} + \left( {{t_{{\rm{req}}}} - {t_{\rm{f}}}} \right){\beta _0}{k_3} = 19 + \left( {60 - 29} \right) \cdot 0,65 \cdot 2 = 59\;{\rm{mm}}\)

k3 enligt SS-EN 1995-1-2.

Icke lastupptagande skikt för brand på den dragna sidan enligt tabell 7.5:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5 = \frac{{133}}{6} + 2,5 = 25\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 133 - 59 - 25 = 49\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnittet är 49 mm för den oskyddade bjälklagsplattan.

Figur 7.7
Figur 7.7 Effektiv tvärsnittshöjd, hef.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok