7.4.1 Oskyddad bjälklagsplatta

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träplatta som används till bjälklag. 

En oskyddad bjälklagsplatta bestående av 7-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek, exponerad av brand från undersidan och med mindre än 2 mm spalt mellan brädorna. Bestäm effektiv plattjocklek efter 60 minuters brandexponering.

a) Utan delaminering (med kvarsittande kolskikt)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}},0}} = {\beta _0}{t_{{\rm{req}}}} = 0,65 \cdot 60 = 39\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den dragna sidan enligt tabell 7.5:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5 = \frac{{133}}{6} + 2,5 = 25\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}},\rm 0}} - {d_0} = 133 - 39 - 25 = 69\;{\rm{mm}}\)

Eftersom påverkan från branden når in ända till ett tvärgående icke bärande skikt (skikt 4) kommer det återstående effektiva resttvärsnittet bestå av tre skikt 5, 6 och 7, se princip i figur 7.7.

b) Med delaminering (utan kvarsittande kolskikt)

Nedfallstiden för skikt 1 sätts lika med tiden när skikt 2 börjar förkolas:

\({t_{{\rm{ch}}}} = {t_{{\rm{f}},1}} = \frac{{{h_1}}}{{{\beta _0}}} = \frac{{19}}{{0,65}} = 29\;{\rm{minuter}}\)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = {h_1} + \left( {{t_{{\rm{req}}}} - {t_{\rm{f}}}} \right){\beta _0}{k_3} = 19 + \left( {60 - 29} \right) \cdot 0,65 \cdot 2 = 59\;{\rm{mm}}\)

k3 enligt SS-EN 1995-1-2.

Icke lastupptagande skikt för brand på den dragna sidan enligt tabell 7.5:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5 = \frac{{133}}{6} + 2,5 = 25\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 133 - 59 - 25 = 49\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnittet är 49 mm för den oskyddade bjälklagsplattan.

Figur 7.7
Figur 7.7 Effektiv tvärsnittshöjd, hef.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan