Svenskt Trä Logo

7.2.2 Effektivt tvärsnitt

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetoden för bärförmåga enligt nedan följer de allmänna principerna i metoden för ett reducerat tvärsnitt, det vill säga det ursprungliga tvärsnittet reduceras med ett effektivt förkolningsdjup def.

Påverkan på materialets egenskaper på grund av temperaturökning beaktas genom att en del av tvärsnittet, d0, inte räknas med i det effektiva resttvärsnittet, hef. Se ekvationerna 7.10 och 7.11:

7.10  \({d_\rm {ef}} = {d_\rm {char,0}} + {d_{0\;\;}}\)

eller:

7.11  \({d_\rm {ef}} = {d_\rm {char,n}} + {d_{0\;\;}}\)

I tabell 7.3 – 7.5 finns ett antal formler för det icke lastupptagande skiktet d0 som är baserade på provningsresultat och termiska simuleringar. För KL-trä som används i bjälklag har den förenklade metoden anpassats till resultaten från simuleringar så att bästa överensstämmelse åstadkoms mellan 20 procent och 40 procent av bärförmågan vid normal temperatur upp till 120 minuters standardbrand. Motsvarande dimensionering av väggar utfördes för lastförhållandet 30 procent av bärförmågan.

Metoden bör inte användas för längre brandförlopp än två timmar. Brandskyddseffekten från beklädnader (skivor och isolering på den brandexponerade sidan) beaktas enligt SS-EN 1995-1-2. Om återstoden av ett lastupptagande skikt är mindre än 3 mm, bör det inte tas med vid beräkning av effektivt resttvärsnitt, hef.

Generellt bestäms d0 av:

  • Antal skikt.
  • Tjocklek hos KL-träskivan.
  • Typ av påkänning, dragning eller tryck på den brandexponerade sidan.
  • Temperaturgradient under kolskiktet, det vill säga om skiktet är skyddat eller oskyddat.

För KL-träskivor som är brandexponerade på en sida, hämtas värden för det icke lastupptagande skiktets tjocklek, d0, från tabell 7.3 – 7.5. Brandexponerade träväggar böjer ut från branden vilket innebär att dragpåkänningar endast kan uppstå på den icke exponerade sidan av väggen och därmed anges d0 endast för brandexponering på tryckt sida. Dimensionering av väggar som är brandexponerade på båda sidor bör göras med utgångsvärden baserade på provningar.

Tabell 7.3 Icke lastupptagande skikt, d0, för t = 0–120 minuter för KL-träskiva med 3 skikt.

Brand på Bjälklagsplatta Väggskiva
Oskyddad yta (mm) Skyddad yta 1) (mm) Oskyddad yta (mm) Skyddad yta 1) (mm)
Skivans
dragna sida
\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{30}} + 3,7\) \({d_0} = 10\) Ej relevant Ej relevant
Skivans
tryckta sida
\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{25}} + 4,5\) \({d_0} = {\rm{min}}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {13,5}\\ {\frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{12,5}} + 7} \end{array}} \right.\) \({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{25}} + 3,95\) \({d_0} = {\rm{min}}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {13,5}\\ {\frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{12,5}} + 7} \end{array}} \right.\)

1) Värden kan även användas för t > tf, där tf är tiden då skyddet upphör att verka, den så kallade nedfallstiden.

 

Tabell 7.4 Icke lastupptagande skikt, d0, för t = 0–120 minuter för KL-träskiva med 5 skikt.

Brand på Bjälklagsplatta Väggskiva
Oskyddad yta (mm) Skyddad yta 1) (mm) Oskyddad yta (mm) Skyddad yta 1) (mm)
Skivans
dragna sida
\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{100}} + 10\) 75 mm ≤ hKLT ≤ 100 mm

\({d_0} = 34 - \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{4}\)

hKLT > 100 mm

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{35}} + 6\)
Ej relevant Ej relevant
Skivans
tryckta sida
\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{20}} + 11\) \({d_0} = 18\) \({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{15}} + 10,5\) \({d_0} = 20\)

1) Värden kan även användas för t > tf, där tf är tiden då skyddet upphör att verka, den så kallade nedfallstiden.

 

Tabell 7.5 Icke lastupptagande skikt, d0, för t = 0–120 minuter för KL-träskiva med 7 skikt.

Brand på Bjälklagsplatta Väggskiva
Oskyddad yta (mm) Skyddad yta 1) (mm) Oskyddad yta (mm) Skyddad yta 1) (mm)
Skivans
dragna sida
105 mm ≤ hKLT ≤ 175 mm

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5\)

hKLT > 175 mm

\({d_0} = 10\)
Samma som
oskyddad yta
Ej relevant Ej relevant
Skivans
tryckta sida
105 mm ≤ hKLT ≤ 175 mm

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5\)

hKLT > 175 mm

\({d_0} = 13\)
Samma som
oskyddad yta
105 mm ≤ hKLT ≤ 175 mm

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 4,0\)

hKLT > 175 mm

\({d_0} = 16\)
Samma som
oskyddad yta

1) Värden kan även användas för t > tf, där tf är tiden då skyddet upphör att verka, den så kallade nedfallstiden.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok