Svenskt Trä Logo

7.4.3 Oskyddad väggskiva

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träskiva som används till bärande vägg.

En väggskiva exponerad för brand från en sida bestående av 5-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek. Beräkningen förutsätter att delaminering inte sker. Bestäm effektiv skivtjocklek efter 30 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = {\beta _0}{t_{{\rm{req}}}} = 0,65 \cdot 30 = 20\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den tryckta sidan enligt tabell 7.4:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{15}} + 10,5 = \frac{{95}}{{15}} + 10,5 = 17\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 95 - 20 - 17 = 58\;{\rm{mm}}\)

Påverkan från branden når in till första tvärgående skiktet (skikt 2). Det innebär att cirka 58 mm återstår av väggskivan och att återstående bärförmåga tas av två vertikala skikt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok