Svenskt Trä Logo

7.4.3 Oskyddad väggskiva

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träskiva som används till bärande vägg.

En väggskiva exponerad för brand från en sida bestående av 5-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek. Beräkningen förutsätter att delaminering inte sker. Bestäm effektiv skivtjocklek efter 30 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = {\beta _0}{t_{{\rm{req}}}} = 0,65 \cdot 30 = 20\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den tryckta sidan enligt tabell 7.4:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{{15}} + 10,5 = \frac{{95}}{{15}} + 10,5 = 17\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 95 - 20 - 17 = 58\;{\rm{mm}}\)

Påverkan från branden når in till första tvärgående skiktet (skikt 2). Det innebär att cirka 58 mm återstår av väggskivan och att återstående bärförmåga tas av två vertikala skikt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan