Svenskt Trä Logo

7.3 Utförande och detaljlösningar

Publicerad 2017-07-07

Byggnadstekniska detaljer är viktiga för träbyggnaders brandsäkerhet.

Träkonstruktioner har ett förutsägbart brandtekniskt beteende, men konstruktionsdetaljer måste utformas noggrant för att kunna säkerställa byggnadens totala brandsäkerhet. Det som direkt berör byggande med KL-trä är oftast spalter i väggar, takfot och genomföringar av installationer.

Vid projektering och dimensionering mot brand måste bland annat placering av brandstopp beaktas, i takfot, i fasadspalt, i och kring kanaler och mellan lägenheter. Det finns ett antal olika produkter och system som kan användas som brandstopp. Det finns tätningsmassor anpassade för tätning av öppningar och fogar runt genomföringar av elkablar och kabelrör och genom brandcellsskiljande element som väggar och golv. De flesta är certifierade endast för obrännbara konstruktioner, men många av dessa produkter bör kunna användas även för träkonstruktioner, till exempel brandfogmassa, brandskyddstejp, brandskyddsmanschett/förslutare, knipare, skivor och spjäll. För detaljlösningar, se även avsnitt 5.6.

Läs mer:
7.3.1 Genomföringar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan