Svenskt Trä Logo

5.6 Utförande och detaljlösningar

Publicerad 2017-07-07

En byggnads stomme består bland annat av ett antal anslutningar mellan väggar/bjälklag, väggar/väggar eller väggar/tak.

Beroende på de brand- och ljudkrav som ställs på byggnaden och konstruktionsdelarna kan utförandet variera. I figur 5.11 – 5.15 visas ett antal principlösningar. Figur 5.11 – 5.13 visar lösningar där större delen av de isolerande lagren är placerade på undersidan av KL-träplattan och figur 5.14 – 5.15 visar lösningar där de isolerande lagren är placerade både på KL-träplattans ovan- och undersida.

Figur 5.11
Figur 5.11 Vertikalsnitt för byggnad utan högre krav, lokaler, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot yttervägg.

Figur 5.12
Figur 5.12 Vertikalsnitt för byggnad utan högre krav, lokaler, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot bärande innervägg.

Figur 5.13
Figur 5.13 Vertikalsnitt för byggnad med höga krav, bostäder, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot yttervägg.

Figur 5.14
Figur 5.14 Vertikalsnitt för byggnad med höga krav, bostäder, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot bärande lägenhetsskiljande vägg.

Figur 5.15
Figur 5.15 Vertikalsnitt för byggnad med höga krav, bostäder, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot yttervägg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok