Svenskt Trä Logo

5.6 Utförande och detaljlösningar

Publicerad 2017-07-07

En byggnads stomme består bland annat av ett antal anslutningar mellan väggar/bjälklag, väggar/väggar eller väggar/tak.

Beroende på de brand- och ljudkrav som ställs på byggnaden och konstruktionsdelarna kan utförandet variera. I figur 5.11 – 5.15 visas ett antal principlösningar. Figur 5.11 – 5.13 visar lösningar där större delen av de isolerande lagren är placerade på undersidan av KL-träplattan och figur 5.14 – 5.15 visar lösningar där de isolerande lagren är placerade både på KL-träplattans ovan- och undersida.

Figur 5.11
Figur 5.11 Vertikalsnitt för byggnad utan högre krav, lokaler, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot yttervägg.

Figur 5.12
Figur 5.12 Vertikalsnitt för byggnad utan högre krav, lokaler, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot bärande innervägg.

Figur 5.13
Figur 5.13 Vertikalsnitt för byggnad med höga krav, bostäder, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot yttervägg.

Figur 5.14
Figur 5.14 Vertikalsnitt för byggnad med höga krav, bostäder, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot bärande lägenhetsskiljande vägg.

Figur 5.15
Figur 5.15 Vertikalsnitt för byggnad med höga krav, bostäder, på ljudisolering mellan övre och undre planet. Anslutning bjälklag mot yttervägg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan