Svenskt Trä Logo

7.3.1 Genomföringar

Publicerad 2017-07-07

Val av tätning bör baseras på byggnadsdelens konstruktion och de installationer som ska föras genom konstruktionen. KL-trä är ett brännbart material och hänsyn till detta ska därför tas vid projektering av genomföringar.

Några typer som kan användas är:

  • Knipare är en stålhylsa med ett invändigt, värmeexpanderande material.
  • Brandskyddsmanschetter är avsedda för brandtätning av brännbara rör genom brandceller och består av plåthölje och ett inre skikt av ett material som sväller och förhindrar spridning av brand.
  • Fogmassor anpassade för trä. Fogmassans brandtekniska klass är beroende av vilka material som kombineras.
  • Brandskyddsskivor används vid större genomföringar och kompletteras ofta med fogmassor. Brandteknisk klass EI 60 – EI 120 kan fås och bestäms av skivornas tjocklek.

Brandprovning av kabelgenomföringar med tätningsmassa i träkonstruktioner har visat att:

  • Fogar måste vara helt fyllda genom elementets tjocklek.
  • Otätheter mellan kabel och håldiameter måste tätas.
  • För mer än fem buntade kablar ska särskilda system eller obrännbar isolering användas.
  • För röktäta förband och fogar bör permanent elastisk tätningsmassa användas.

Tätad genomföring i ett KL-träbjälklag
Exempel på tätad genomföring i ett KL-träbjälklag.

För större genomföringar för ventilation eller VA-installationer kan samma system användas för KL-trä som för andra träbyggsystem, se exempelvis Brandsäkra trähus, version 3. Anslutning av toalett, handfat eller golvbrunn ska utföras utan avkall på brandmotståndet. Isoleringsmaterial ska fasthållas så att det inte faller ned vid brand.

Figur 7.6
Figur 7.6 Exempel på brandtätningar.
1. Beklädnadsskiva.
2. Skyddsskiva.
3. Genomföring.
4. Tätning.
5. KL-trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok