Svenskt Trä Logo

7.4.4 Skyddad väggskiva

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träskiva som används till bärande vägg.

En väggskiva exponerad för brand 60 minuter från en sida bestående av 5-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek. KL-träskivans insida är skyddad från brand med en 15 mm gipsskiva av typ F. Nedfallstid för gipsskivan enligt gipsskivetillverkaren är tf = 45 minuter.

Resttvärsnitt:

\(\;{t_{{\rm{ch}}}} = 2,8{h_{\rm{p}}} - 14 = 2,8 \cdot 15 - 14 = 28\;{\rm{minuter}}\)

Skyddsfaktorerna för en gipsskiva av typ F kan enligt SS-EN 1995-1-2 skrivas som:

\({k_2} = 1 - 0,018{h_{\rm{p}}} = 1 - 0,018 \cdot 15 = 0,73\)

\({k_3} = 2\)

Tidsgränsen ta kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2 till:

\({t_{\rm{a}}} = \frac{{25 - \left( {{t_{\rm{f}}} - {t_{{\rm{ch}}}}} \right){k_2}{\beta _0}}}{{{k_3}{\beta _0}}} + {t_{\rm{f}}} = \frac{{25 - \left( {45 - 28} \right) \cdot 0,73 \cdot 0,65}}{{2 \cdot 0,65}} + 45 = 58\;{\rm{minuter}}\)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = 25 + \left( {{t_{{\rm{req}}}} - {t_{\rm{a}}}} \right){\beta _0} = 25 + \left( {60 - 58} \right) \cdot 0,65 = 26\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den tryckta sidan enligt tabell 7.4:

\({d_0} = 20\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 95 - 26 - 20 = 49\;{\rm{mm}}\)

Det innebär att två stående skikt återstår, varav ett skikt är helt intakt och cirka 11 mm återstår av det andra stående skiktet efter 60 minuters brand. Båda skikten är lastupptagande.

KL-träskivor färdiga för kompletterande skikt
KL-träskivor färdiga för kompletterande skikt.

Tabell 7.6 Karakteristisk bärförmåga hos väggskivor av KL-trä vid brand från en sida.

KL-träskiva och kompletterande skikt Bärförmåga
efter 30 min
(kN/m)
Bärförmåga
efter 60 min
(kN/m)
Bärförmåga
efter 90 min
(kN/m)
5 × 19 mm i kallt tillstånd; 277 kN/m
5 × 19 mm + GtA 13 159 6,5
5 × 19 mm + GtF 15 159 82 0,6
5 × 19 mm + GtF 15 + GtA 13 159 159 154
5 × 19 mm + GtF 15 + 15 GtF 15 159 159 159
5 × 19 mm + GtA 13 + stenull 45 159 159 6,1

Förutsättningar: KL-träskiva 5 × 19 mm, höjd 2,8 m, centrisk last, inga sidolaster,
virke i samtliga skikt av minst hållfasthetsklass C24. Bärförmåga i kallt tillstånd 277 kN/m.
Nedfallstid för GtA tf = 21 minuter, GtF tf = 45 minuter, GtF + GtA tf = 80 minuter

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok