7.4.4 Skyddad väggskiva

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träskiva som används till bärande vägg.

En väggskiva exponerad för brand 60 minuter från en sida bestående av 5-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek. KL-träskivans insida är skyddad från brand med en 15 mm gipsskiva av typ F. Nedfallstid för gipsskivan enligt gipsskivetillverkaren är tf = 45 minuter.

Resttvärsnitt:

\(\;{t_{{\rm{ch}}}} = 2,8{h_{\rm{p}}} - 14 = 2,8 \cdot 15 - 14 = 28\;{\rm{minuter}}\)

Skyddsfaktorerna för en gipsskiva av typ F kan enligt SS-EN 1995-1-2 skrivas som:

\({k_2} = 1 - 0,018{h_{\rm{p}}} = 1 - 0,018 \cdot 15 = 0,73\)

\({k_3} = 2\)

Tidsgränsen ta kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2 till:

\({t_{\rm{a}}} = \frac{{25 - \left( {{t_{\rm{f}}} - {t_{{\rm{ch}}}}} \right){k_2}{\beta _0}}}{{{k_3}{\beta _0}}} + {t_{\rm{f}}} = \frac{{25 - \left( {45 - 28} \right) \cdot 0,73 \cdot 0,65}}{{2 \cdot 0,65}} + 45 = 58\;{\rm{minuter}}\)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = 25 + \left( {{t_{{\rm{req}}}} - {t_{\rm{a}}}} \right){\beta _0} = 25 + \left( {60 - 58} \right) \cdot 0,65 = 26\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den tryckta sidan enligt tabell 7.4:

\({d_0} = 20\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 95 - 26 - 20 = 49\;{\rm{mm}}\)

Det innebär att två stående skikt återstår, varav ett skikt är helt intakt och cirka 11 mm återstår av det andra stående skiktet efter 60 minuters brand. Båda skikten är lastupptagande.

KL-träskivor färdiga för kompletterande skikt
KL-träskivor färdiga för kompletterande skikt.

Tabell 7.6 Karakteristisk bärförmåga hos väggskivor av KL-trä vid brand från en sida.

KL-träskiva och kompletterande skikt Bärförmåga
efter 30 min
(kN/m)
Bärförmåga
efter 60 min
(kN/m)
Bärförmåga
efter 90 min
(kN/m)
5 × 19 mm i kallt tillstånd; 277 kN/m
5 × 19 mm + GtA 13 159 6,5
5 × 19 mm + GtF 15 159 82 0,6
5 × 19 mm + GtF 15 + GtA 13 159 159 154
5 × 19 mm + GtF 15 + 15 GtF 15 159 159 159
5 × 19 mm + GtA 13 + stenull 45 159 159 6,1

Förutsättningar: KL-träskiva 5 × 19 mm, höjd 2,8 m, centrisk last, inga sidolaster,
virke i samtliga skikt av minst hållfasthetsklass C24. Bärförmåga i kallt tillstånd 277 kN/m.
Nedfallstid för GtA tf = 21 minuter, GtF tf = 45 minuter, GtF + GtA tf = 80 minuter

 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan