7.1.3 Dimensionerande laster vid brand

Publicerad 2017-07-07

Dimensionerande last för en konstruktionsdel i brandlastfallet är olyckslasten och konstruktionens bärförmåga vid brand ska verifieras för varje del genom att kriteriet enligt ekvation 7.1 uppfylls:

7.1  \({A_{{\rm{d}},{\rm{f}}}}\left( t \right) \le {R_{{\rm{d}},{\rm{f}}}}\left( t \right)\)

där:

Ad,f är dimensioneringsvärdet för en last vid brand.
Rd,f är bärförmågan vid samma förhållanden.
t är tiden för brandpåverkan.

 

 

Vid dimensionering i brandlastfallet används lastkombination ekvation 7.2, enligt Eurokod 0 och gällande EKS:

7.2  \({G_{\rm{k}}} + {\psi _{1,1}}{Q_{{\rm{k}},1}} + \sum\limits_{i = 1}^n\;{\psi _{2,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

där:

Gk är karakteristiskt värde för permanenta laster.
Qk,1 är karakteristiskt värde för den största samverkande variabla lasten.
Qk,i är karakteristiska värden för de andra variabla lasterna.
ψ1,1 är kombinationsfaktorn för den största variabla lasten.
ψ2,i är allmän kombinationsfaktor för de andra variabla lasterna.

 

 

 

Kombinationsfaktorerna ψ bestäms av byggnadsdelarnas olika lastkategorier och är vanligtvis mellan 0 och 0,7. Val av kombinationsfaktor ska särskilt övervägas om byggnadsdelens maximala last kan förväntas förekomma i brandsituationen, som i bibliotek, arkiv och lagerbyggnader.

En förenklad metod är att verifiering av konstruktionens bärighet i brandlastfallet görs utifrån en reducerad last enligt SS-EN 1995-1-2, avsnitt 2.4.2, där lasteffekten vid brand Ed,fi för en enskild konstruktionsdel beräknas enligt ekvation 7.3:

7.3  \({E_\rm {d,fi}} = {\eta _{{\mathop{\rm fi}\nolimits} }}{E_\rm d}\)

där:

Ed är den dimensionerande lasteffekten vid dimensionering för normal temperatur.
ηfi är reduktionsfaktorn för dimensionerande last vid brand beroende av lastkvoten ξ = Qk,1 / Gk och kombinationsfaktorn ψfi för frekvent värde för variabla laster. För överslagsmässiga beräkningar rekommenderas ηfi = 0,6. Vid nyttig last i kategori E enligt Eurokod 1, (utrymmen där lastansamling kan förväntas, inklusive kommunikationsutrymmen) är rekommenderat värde ηfi = 0,7. För lätta bjälklag kan reduktionsfaktorn ηfi vara mindre.

 

 

 

 

För mekanisk bärförmåga i brandlastfallet ska dimensionerande värden på hållfasthet och styvhet bestämmas enligt ekvationerna 7.4 – 7.7:

7.4, 7.5  \({f_{{\rm{d}},{\rm{fi}}}} = {k_{{\rm{mod}},{\rm{fi}}}}\frac{{{f_{20}}}}{{{\gamma _{{\rm{M}},{\rm{fi}}}}}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{S_{{\rm{d}},{\rm{fi}}}} = {k_{{\rm{mod}},{\rm{fi}}}}\frac{{{S_{20}}}}{{{\gamma _{{\rm{M}},{\rm{fi}}}}}}\;\;\;\;\;\)

7.6, 7.7  \({f_{20}} = {k_{{\rm{fi}}}}{f_{\rm{k}}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{S_{20}} = {k_{{\rm{fi}}}}{S_{05}}\;\;\;\)

där:

fd,fi är dimensionerande hållfasthet vid brand.
Sd,fi är dimensionerande styvhetsegenskap vid brand.
f20 är 20-procentfraktilen för en hållfasthetsegenskap vid normal temperatur.
S20 är 20-procentfraktilen för en styvhetsegenskap vid normal temperatur.
kmod,fi lastvaraktighet- och fuktfaktor vid brand. Rekommenderat värde 1,0 vid användning av metod med reducerat tvärsnitt.
γM,fi är partialkoefficienten för trä vid brand. Rekommenderat värde 1,0.
kfi faktor vid omvandling av 5-procentfraktil till 20-procentfraktil. För korslimmat trä, KL-trä, är kfi = 1,15.

 

 

 

 

 

Figur 7.3
Figur 7.3 Exempel på variation av reduktionsfaktorn ηfi med lastkvoten ξ = Qk,1 /Gk.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan