Svenskt Trä Logo

7.2 Brandmotstånd hos KL-trä

Publicerad 2017-07-07

För KL-träskivor som består av ett udda antal skikt med bestämda tjocklekar, antas fogarna mellan två skikt vid brandpåverkan kunna överföra tvärkrafter. 

Vid modellering av KL-träskivor med avseende på böjning, betraktas oftast ytterskikt och skikt parallella med ytterskikten som lastbärande. Tvärgående skikt betraktas icke direkt lastbärande men de bidrar till att överföra tvärkrafter mellan skikten i längdriktningen.

Brandberäkningsmetod för KL-trä ingår inte i SS-EN 1995-1-2. I den europeiska handboken Fire Safety in Timber Buildings anges effektiv tvärsnittsmetod för att beräkna brandmotstånd hos konstruktioner av KL-trä. Enligt metoden tas hänsyn till reducering av hållfasthet vid brand med icke lastupptagande skikt. Termisk simulering och provning av KL-trä i brandfallet visar att det icke lastupptagande skiktet i KL-trä inte är konstant. Förenklad modell för ett antal olika tvärsnitt framgår av principerna i figurerna 7.4 a) och b).

Figur 7.4
a) Tvärsnitt vid normal temperatur.

Figur 7.4
b) Resttvärsnitt hef, kolskikt dchar och icke lastupptagande skikt d0 vid enkelsidig brandexponering.

Figur 7.4 Tvärsnitt KL-trä.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok