Svenskt Trä Logo

7.2 Brandmotstånd hos KL-trä

Publicerad 2017-07-07

För KL-träskivor som består av ett udda antal skikt med bestämda tjocklekar, antas fogarna mellan två skikt vid brandpåverkan kunna överföra tvärkrafter. 

Vid modellering av KL-träskivor med avseende på böjning, betraktas oftast ytterskikt och skikt parallella med ytterskikten som lastbärande. Tvärgående skikt betraktas icke direkt lastbärande men de bidrar till att överföra tvärkrafter mellan skikten i längdriktningen.

Brandberäkningsmetod för KL-trä ingår inte i SS-EN 1995-1-2. I den europeiska handboken Fire Safety in Timber Buildings anges effektiv tvärsnittsmetod för att beräkna brandmotstånd hos konstruktioner av KL-trä. Enligt metoden tas hänsyn till reducering av hållfasthet vid brand med icke lastupptagande skikt. Termisk simulering och provning av KL-trä i brandfallet visar att det icke lastupptagande skiktet i KL-trä inte är konstant. Förenklad modell för ett antal olika tvärsnitt framgår av principerna i figurerna 7.4 a) och b).

Figur 7.4
a) Tvärsnitt vid normal temperatur.

Figur 7.4
b) Resttvärsnitt hef, kolskikt dchar och icke lastupptagande skikt d0 vid enkelsidig brandexponering.

Figur 7.4 Tvärsnitt KL-trä.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan