7.4.2 Skyddad bjälklagsplatta

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träplatta som används till bjälklag. KL-träplattan skyddas av en 12,5 mm gipsskiva av typ F. Nedfallstid för gipsskivan enligt gipsskivetillverkaren är tf = 45 minuter. Bjälklagsplattan består av 7-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek, exponerad av brand från undersidan. Bestäm effektiv plattjocklek efter 60 minuter.

Utan delaminering (med kvarsittande kolskikt)

\({t_{{\rm{ch}}}} = 2,8{h_{\rm{p}}} - 14 = 2,8 \cdot 12,5 - 14 = 21\;{\rm{minuter}}\)

Skyddsfaktorerna för en gipsskiva av typ F kan enligt SS-EN 1995-1-2 skrivas som:

\({k_2} = 1 - 0,018{h_{\rm{p}}} = 1 - 0,018 \cdot 12,5 = 0,775\)

\({k_3} = 2\)

Tidsgränsen ta kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2 till:

\({t_{\rm{a}}} = \frac{{25 - \left( {{t_{\rm{f}}} - {t_{{\rm{ch}}}}} \right){k_2}{\beta _0}}}{{{k_3}{\beta _0}}} + {t_{\rm{f}}} = \frac{{25 - \left( {45 - 21} \right) \cdot 0,775 \cdot 0,65}}{{2 \cdot 0,65}} + 45 = 55\;{\rm{minuter}}\)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = 25 + \left( {{t_{{\rm{req}}}} - {t_{\rm{a}}}} \right){\beta _0} = 25 + \left( {60 - 55} \right) \cdot 0,65 = 28\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den dragna sidan enligt tabell 7.5:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5 = \frac{{133}}{6} + 2,5 = 25\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 133 - 28 - 25 = 80\;{\rm{mm}}\)

Genom att skydda bjälklagsplattan på undersidan med en 12,5 mm gipsskiva av typ F blir resttvärsnittet istället 80 mm.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan