Svenskt Trä Logo

7.4.2 Skyddad bjälklagsplatta

Publicerad 2017-07-07

Dimensioneringsmetodik för en KL-träplatta som används till bjälklag.

KL-träplattan skyddas av en 12,5 mm gipsskiva av typ F. Nedfallstid för gipsskivan enligt gipsskivetillverkaren är tf = 45 minuter. Bjälklagsplattan består av 7-skikts KL-trä med 19 mm brädtjocklek, exponerad av brand från undersidan. Bestäm effektiv plattjocklek efter 60 minuter.

Utan delaminering (med kvarsittande kolskikt)

\({t_{{\rm{ch}}}} = 2,8{h_{\rm{p}}} - 14 = 2,8 \cdot 12,5 - 14 = 21\;{\rm{minuter}}\)

Skyddsfaktorerna för en gipsskiva av typ F kan enligt SS-EN 1995-1-2 skrivas som:

\({k_2} = 1 - 0,018{h_{\rm{p}}} = 1 - 0,018 \cdot 12,5 = 0,775\)

\({k_3} = 2\)

Tidsgränsen ta kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2 till:

\({t_{\rm{a}}} = \frac{{25 - \left( {{t_{\rm{f}}} - {t_{{\rm{ch}}}}} \right){k_2}{\beta _0}}}{{{k_3}{\beta _0}}} + {t_{\rm{f}}} = \frac{{25 - \left( {45 - 21} \right) \cdot 0,775 \cdot 0,65}}{{2 \cdot 0,65}} + 45 = 55\;{\rm{minuter}}\)

Inbränningsdjup efter 60 minuter:

\({d_{{\rm{char}}}} = 25 + \left( {{t_{{\rm{req}}}} - {t_{\rm{a}}}} \right){\beta _0} = 25 + \left( {60 - 55} \right) \cdot 0,65 = 28\;{\rm{mm}}\)

Icke lastupptagande skikt för brand på den dragna sidan enligt tabell 7.5:

\({d_0} = \frac{{{h_\rm {KLT}}}}{6} + 2,5 = \frac{{133}}{6} + 2,5 = 25\;{\rm{mm}}\)

Resttvärsnitt:

\({h_{{\rm{ef}}}} = {h_\rm {KLT}} - {d_{{\rm{char}}}} - {d_0} = 133 - 28 - 25 = 80\;{\rm{mm}}\)

Genom att skydda bjälklagsplattan på undersidan med en 12,5 mm gipsskiva av typ F blir resttvärsnittet istället 80 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok