Svenskt Trä Logo

5.1 Bjälklag - översikt

Publicerad 2017-07-07

Ett bjälklag är en huvudsakligen horisontellt bärande byggnadsdel som från antingen över- eller undersidan, eller från båda sidorna, avgränsar olika våningar i en byggnad.

Bjälklag består av en bärande del som vanligtvis kompletteras med ytterligare avskiljande skikt och slutligen kompletteras med ytskikt i form av matta eller parkett och innertak. Bjälklaget ska dimensioneras för horisontella och vertikala laster, till exempel egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast, var för sig eller i kombination. Likaså ska uppställda krav för deformationer, svikt och vibrationer uppfyllas. Bjälklaget ska även utformas så att det uppfyller kraven som ställs med avseende på brand, ljud och termisk isolerande förmåga. Bjälklag utförda med KL-träplattor kan betraktas som direkt ytbärande bjälklag då KL-träplattan i sig själv ger en bärande plan yta. Bjälklag kan finnas i olika former, bottenbjälklag, mellanbjälklag, lägenhetsskiljande bjälklag och takbjälklag.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan