Svenskt Trä Logo

5.1.1 Plattbjälklag

Publicerad 2017-07-07

Plattbjälklag av KL-trä är den enklaste och vanligaste formen av bjälklag. Enbart KL-träplattan tar upp all last och fördelar den vidare till underliggande konstruktion.

Plattans uppbyggnad med antal skikt och skikttjocklekar bestäms utifrån de krav som ställs på slutresultatet. För att uppnå ljud- och brandkraven måste KL-träplattan oftast kompletteras med antingen under- eller överliggande konstruktioner eller ibland med både och.

KL-träplattans uppbyggnad med korslimmade brädor ger bjälklag med hög tvärstyvhet och små fuktbetingade rörelser. För bostäder och kontor kan spännvidder enligt tabell 5.1 förväntas. Dessa värden är avsedda att användas vid överslagsdimensionering och de utesluter inte att en beräkning måste göras.

Figur 5.1
Figur 5.1 Plattbjälklag av KL-trä.

Tabell 5.1 Maximalt tillåtna spännvidder i bruksgränstillstånd för några olika bjälklagsplattor av KL-trä. Angivna spännvidder uppfyller nedböjningskravet ≤ L/300 eller ≤ L/600 och nedböjning < 20 mm samt egenfrekvens f1 > 8 Hz. Egenvikt ingår för undertak och övergolv med totalt 25 kg/m2. Tabellen gäller för fritt upplagt bjälklag respektive kontinuerligt bjälklag över två fack i klimatklass 1.

Upplagsfall Plattjocklek
(mm)
Antal skikt
(st)
Egenvikt
(kg/m2)
Maximal spännvidd (m)
L/300 L/600
upplagsfall 100 3 55 3,7 2,8
140 5 90 4,2 3,2
160 5 105 5,3 4,1
upplagsfall 100 3 55 3,9 1) 3,3
140 5 90 4,5 1) 3,8
160 5 105 5,2 1) 4,8

1) Svikt dimensionerande.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan