Svenskt Trä Logo

5.1.2 Kassett- och hålbjälklag

Publicerad 2017-07-07

Genom att limma exempelvis limträbalkar på KL-träplattans undersida eller översida kan bjälklagen klara större laster och längre spännvidder.

Bjälklagen är uppbyggda av en KL-träplatta med livbalkar med eller utan flänsar. För att uppnå ljud- och brandkraven måste träelementen oftast kompletteras. Hålrummen i bjälklaget kan till exempel fyllas med isolering och bjälklagens undersida kompletteras med fjädrande upphängt undertak av gipsskivor på en glespanel. Ännu bättre ljudtekniska lösningar kan uppnås om undertaket kan göras helt fritt från ovanliggande bjälklagsdel. I bjälklagens hålrum kan även rör och ledningar förläggas.

Hålbjälklag av KL-trä är bjälklagselement där över- och underliggande platta har sammanfogats med livbalkar och bildar ett hålrum. Hålbjälklagen kan utformas så att de klarar stora spännvidder och stora laster. Hålbjälklag av KL-trä har hittills använts i liten omfattning i Sverige.

Figur 5.2
Figur 5.2 Exempel på kassettbjälklag, KL-träplatta förstärkt med livbalkar och flänsar av limträ samt med inhängt undertak.

Figur 5.3
Figur 5.3 Hålbjälklag

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok