Svenskt Trä Logo

5.2.3 Beräkningsmetoder

Publicerad 2017-07-07

Nedböjningsberäkningarna för bjälklag görs med ett antal lastkombinationer och i många fall underlättar datorstödd dimensionering möjligheten att bestämma konstruktionens deformationer. Den enklaste metoden för att beräkna ett plattbjälklags nedböjning på grund av egentyngd och yttre last är att betrakta plattan som strimlor upplagda på två stöd.

Beräkning av bjälklagsplattans nedböjning kan då göras utifrån pålagt moment. Om förhållandet mellan spännvidden, L, och KL-träplattans tjocklek, hKLT, är mindre än 10 ska större hänsyn tas till skjuvdeformationen.

För ett bjälklag som är fritt upplagt på två stöd kan nedböjningen i mitten av spannet på grund av böjmoment beräknas enligt ekvation 5.7:

5.7  \({w_{\rm{m}}} = \frac{{5 \cdot q \cdot {L^4}}}{{384 \cdot E \cdot I}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\)

där:

q är jämnt fördelad last.
L är bjälklagets spännvidd.
E är bjälkagets elasticitetsmodul, se avsnitt 3.3.1.
I är bjälklagets tröghetsmoment, se tabell 3.9.

 

Nedböjningen av ett momentbelastat bjälklag eller platta fås förutom av böjmoment även av tvärkrafter. Skjuvdeformationens andel är beroende av plattans elasticitetsmodul E, plattans skjuvmodul G och förhållandet mellan plattans tjocklek hKLT och spännvidden L. För KL-träplattor är förhållandet E / G ungefär 15 – 30 och i praktiken brukar hKLT / L vara mellan 0,02 – 0,04, vilket leder till en skjuvdeformation mellan 5 – 20 procent av böjdeformationen.

Skjuvdeformationens bidrag ws till den totala deformationen kan beräknas enligt ekvation 5.8:

5.8  \({w_{\rm{s}}} = \frac{{\beta \cdot M}}{{b \cdot {h_\rm {KLT}} \cdot G}}\)

där:

β kan sättas till 1,2 för rektangulära tvärsnitt.
M är böjande moment.
b är plattans bredd.
hKLT är plattans tjocklek.
G är hela tvärsnittets skjuvmodul.

 

Takbjälklag av limträ och KL-trä
Takbjälklag av limträ och KL-trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan