5.2.1 Nedböjning hos bjälklag

Publicerad 2017-07-07

KL-trä som används till lägenhetsskiljande bjälklag dimensioneras enligt gällande nationell norm. Bruksgränstillståndet är vanligtvis dimensionerande för bjälklag av KL-trä vid normalt förekommande laster i bostäder och kontor. Utnyttjandegraden med avseende på bärförmågan för bjälklag är vanligtvis lägre än 50 procent. Vid dimensionering i bruksgränstillståndet bör deformationer, svikt och vibrationer beaktas. KL-träplattan bör betraktas som en ortotrop platta med olika styrke- och styvhetsegenskaper i båda riktningarna.

Industrihotell med KL-trästomme, Älta
Industrihotell med KL-trästomme, Älta.

För de flesta konstruktioner består lasten av en permanent del G och en variabel del Qi. För träkonstruktioner, där de variabla lasterna dominerar, varierar nedböjningen under konstruktionens livslängd.

För en byggnadsdel som är belastad med en konstant last under sin livslängd bestäms nedböjningen utifrån initialnedböjningen, winst, av materialets krypning, wcreep, och av deformationsfaktorn, kdef, som bestäms av trämaterialets fuktkvot och fuktkvotens variation.

5.1  \({w_{{\rm{creep}}}} = {k_{{\rm{def}}}}{w_{{\rm{inst}}}}\)

Den slutliga deformationen kan då för permanenta laster skrivas som:

5.2  \({w_{{\rm{fin}},{\rm{G}}}} = {w_{{\rm{inst}},{\rm{G}}}} + {w_{{\rm{creep}},{\rm{G}}}} = {w_\rm{inst,G}}\left( {1 + {k_{{\rm{def}}}}} \right)\)

och för variabla laster:

5.3  \({w_{{\rm{fin}},{{\rm{Q}}_{\rm{i}}}}} = {w_{{\rm{inst}},{{\rm{Q}}_{\rm{i}}}}} + {w_{{\rm{creep}},{{\rm{Q}}_{\rm{i}}}}} = {w_{\rm inst,{Q_\rm i}}}\left( {1 + {\psi _\rm {2,i}}{k_{{\rm{def}}}}} \right)\)

Eftersom krypningen beror på tidsperioden som lasten kommer att vara verksam, har faktorn ψ2 introducerats för att man ska kunna beskriva denna effekt. För bjälklag används vanligtvis klimatklass 1 (kdef = 0,8 eller 0,85) och kvasipermanent värde för variabla laster.

Specificerad nedböjningsgräns kan väljas utifrån funktionella krav eller av visuella orsaker. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att nedböjningskravet L / 300 (wnet, fin) är ett lägsta acceptabelt värde med liten marginal på säkra sidan för bostäder och lokaler. Vid dimensionering av bjälklag i lagerutrymmen och liknande är det emellertid ofta acceptabelt att tillåta nedböjningar i storleksordningen L / 200 – L / 150 (wnet, fin). I tabell 5.2 visas rekommenderade nedböjningskriterier. Mer information om nedböjningsgränser ges i exempelvis tabell 6.1 i Projektering av limträkonstruktioner.

Figur 5.8
Figur 5.8 Definitioner av nedböjning.
winst är momentan nedböjning.
wcreep är nedböjning orsakad av krypning.
wc är eventuell överhöjning.
wfin är slutlig nedböjning.
wnet,fin är slutlig nettonedböjning.

Tabell 5.2 Exempel på nedböjningsgränser för olika lastkombinationer.

Konstruktionsdel winst wnet,fin wfin
Rekommendationer enligt Eurokod 5      
Balk på två stöd (max 20 mm) L/300–L/500 L/250–L/350 L/150–L/300
 
Rekommendationer som grundar sig på litteratur och erfarenhet      
Golvbjälklag (max 20 mm) L/400–L/600 L/300 L/200–L/250

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan