Svenskt Trä Logo

5.2.2 Lastkombinationer

Publicerad 2017-07-07

Vid deformationsberäkningar ska kontroll göras utifrån de laster som förväntas gälla för konstruktionen. För bjälklag är det vanligtvis tre olika lastkombinationer som kan vara aktuella: karakteristisk, frekvent och kvasipermanent kombination.

Lastkombinationer som vanligtvis används anges i ekvationerna 5.4, 5.5 och 5.6.

Karakteristisk kombination används normalt när korttidsdeformationer, winst, beräknas:

5.4  \(\mathop \sum \limits_{j \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}} + {Q_{{\rm{k}},1}} + \mathop \sum \limits_{i>1} {\psi _{0,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

Frekvent kombination används för att uppskatta reversibla effekter:

5.5  \(\mathop \sum \limits_{j \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}} + {\psi _{1,1}}{Q_{{\rm{k}},1}} + \mathop \sum \limits_{i>1} {\psi _{2,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

Kvasipermanent kombination används för att bestämma långtidsverkan i form av krypning på den slutliga deformationen:

5.6  \(\mathop \sum \limits_{j \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}} + \mathop \sum \limits_{i \ge 1} {\psi _{2,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

där:

Gk,j är lasteffekter av permanenta laster.
Qk,1 är variabel huvudlast.
ψ0,i, ψ1,1, ψ2,i är lastkombinationsfaktorer.
Qk,i är övriga variabla laster.

 

 

 

Parkeringshus av limträ och KL-trä, Skellefteå
Parkeringshus av limträ och KL-trä, Skellefteå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan