Svenskt Trä Logo

5.2.2 Lastkombinationer

Publicerad 2017-07-07

Vid deformationsberäkningar ska kontroll göras utifrån de laster som förväntas gälla för konstruktionen. För bjälklag är det vanligtvis tre olika lastkombinationer som kan vara aktuella: karakteristisk, frekvent och kvasipermanent kombination.

Lastkombinationer som vanligtvis används anges i ekvationerna 5.4, 5.5 och 5.6.

Karakteristisk kombination används normalt när korttidsdeformationer, winst, beräknas:

5.4  \(\mathop \sum \limits_{j \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}} + {Q_{{\rm{k}},1}} + \mathop \sum \limits_{i>1} {\psi _{0,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

Frekvent kombination används för att uppskatta reversibla effekter:

5.5  \(\mathop \sum \limits_{j \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}} + {\psi _{1,1}}{Q_{{\rm{k}},1}} + \mathop \sum \limits_{i>1} {\psi _{2,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

Kvasipermanent kombination används för att bestämma långtidsverkan i form av krypning på den slutliga deformationen:

5.6  \(\mathop \sum \limits_{j \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}} + \mathop \sum \limits_{i \ge 1} {\psi _{2,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

där:

Gk,j är lasteffekter av permanenta laster.
Qk,1 är variabel huvudlast.
ψ0,i, ψ1,1, ψ2,i är lastkombinationsfaktorer.
Qk,i är övriga variabla laster.

 

 

 

Parkeringshus av limträ och KL-trä, Skellefteå
Parkeringshus av limträ och KL-trä, Skellefteå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok