Svenskt Trä Logo

Fuktkapacitet

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2017-09-14

Fuktkapaciteten är ett byggnadsmaterials förmåga att utjämna variationer i fukttillförseln genom att ta upp, lagra och avge fukt.

Trä fungerar som en buffert för fuktförändringar och ger därmed ett jämnare inomhusklimat. Fuktkapaciteten kan räknas fram ur sorptionskurvan, se diagrammet. För trä är fuktkapaciteten stor i områden där sorptionskurvan har brant lutning, vid låga (lägre än 20 %) och höga (högre än 90 %) värden på den relativa luftfuktigheten.

Fuktkapacitet
Diagram 1. Fuktkapacitet hos trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok