Svenskt Trä Logo

Bjälklagselement och väggelement

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Skillnader och likheter mellan bjälklagselement och väggelement.

Bjälklagselement

Bjälklagselementen tillverkas som planelement med på högkant stående plank eller i form av limmade korslagda brädskikt. Bjälklag av massivträ kan utföras med spännvidder upp till 6 m med normalt förekommande dimensioner. För kassettbjälklag och samverkansbjälklag kan spännvidden ökas upp till cirka 12 m. För att klara kravet på ljudisolering mellan till exempel två olika lägenheter måste planelementen kompletteras med undertak eller övergolv. Utformningen av undertak eller övergolv är beroende på vilka ljudkrav som ställs på konstruktionen.

Massivträbjälklag kan indelas i tre huvudtyper:

  • Plattbjälklag, planelement i form av spikade eller dymlade plattor, tvärspända plattor, limträplattor och krysslimmade plattor
  • Kassettbjälklag, plattor med hålrum
  • Samverkansbjälklag, samverkanskonstruktion mellan trä och betong.

Bjälklagselement och väggelement
Bild 1.

Väggelement

Väggelement tillverkas i form av spikade eller limmade flerskiktsskivor. Element med tjockleken 100 mm klarar vanligtvis de laster som uppkommer i ett femvåningshus.

Elementen kan indelas i två huvudtyper beroende på sammanfogningsprinciper:

  • Mekaniskt sammansatta element (spikade, dymlade och tvärspända element)
  • Limmade element (limträelement och krysslimmade brädelement).

Kassettelement i olika former kan även användas i väggkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok