Svenskt Trä Logo

Massiva träskivor och träplattor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Huvudprincipen vid ytbärande konstruktioner är att placera material av god kvalitet så långt från neutrala lagret som möjligt för att åstadkomma lätta, starka och materialsnåla konstruktioner.

En annan pågående utveckling är att med lågkvalitativt virke utveckla massiva tunga konstruktioner.

Tekniken att använda massivkonstruktion kommer från träbrobyggande. I både USA och Europa har man under relativt lång tid använt brobaneplattor bestående av sammanlagda brädor som hålls samman mekaniskt med till exempel spik eller tvärgående stål som efterspänns.

Med den utveckling som nu sker av massivträskivor/plattor kan en ny byggnadsteknik och därmed en ny arkitektur utvecklas som i vissa hänseenden har likheter med betongbyggande.

Det är främst med skiktlimmade skivor och plattor, med god bärförmåga i två riktningar, som teknikens alla fördelar kan utnyttjas. För hallkonstruktioner är det främst utvecklingen av limmade massivträprodukter i olika tjocklekar som är av intresse. De kan användas i tak- och väggkonstruktioner utan sekundära konstruktioner som åsar eller balkar och de kan också fungera stabiliserande.

Skogen växer snabbt i hela Europa. Marknaden för trävaror växer inte lika snabbt och det finns ett önskemål att dels öka användningen inom nya områden, dels få bättre avsättning för trä av låg kvalitet. Detta har lett till ett stort intresse för massivträkonstruktioner som gör det möjligt att tillgodogöra sig även sämre virkeskvaliteter.

Underspända massiva skivkonstruktioner

Massiva träskivor kan också användas som ingående del i sammansatta underspända konstruktioner. Ett exempel på en sådan avancerad konstruktion kan man se i en laboratoriebyggnad vid Tekniska universitetet i Graz. Med en 1200 mm tjock platta bär en underspänd konstruktion taket med en spännvidd på 22.5 m.

Rundvirkesstockar med pågjuten betong
Bild 1. Rundvirkesstockar med pågjuten betong.

Foto: Sture Samuelsson.

Massiva träskivor
Bild 2. Foto: Sture Samuelsson
.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan